ارزش معاملات خرد چیست؟


در حقیقت با انجام معاملات عمده در بورس ممکن است یکی از سه نوع سهام زیر به دست آید:

معاملات کوچک و حد نصاب آن

معاملات کوچک، معاملاتی است که ارزش موضوع معامله در آن ها، تا حداکثر مبلغ 1 میلیارد ( 1.000.000.000 ) ریال باشد. به موجب قانون برگزاری مناقصات، حد نصاب معاملات کوچک دولت، در سال 1401، نیز همچون سایر معاملات، مطابق بخشنامه وزارت امور اقتصاد و دارایی، که در هیات وزیران، تصویب شده، تعیین و ابلاغ می گردد.

برای مشاوره معاملات کوچک و حد نصاب آن

برای مشاوره معاملات کوچک و حد نصاب آن

عناوین ارزش معاملات خرد چیست؟ اصلی این مقاله

به طور کلی، معاملات دولتی، به دو گروه اصلی مناقصات و مزایدات، تقسیم می شوند. ماده 3 قانون برگزاری مناقصات، مناقصه های دولتی را از نظر ارزش موضوع معامله، به سه گروه معاملات کوچک، معاملات متوسط و معاملات بزرگ تقسیم بندی کرده و برای دو گروه اول، سقف ارزش در نظر گرفته است.

بر اساس ماده مذکور، معاملات کوچک، معاملاتی است که ارزش موضوع معامله، کمتر از بیست میلیون ریال باشد. البته، این رقم، ثابت نبوده و با بخشنامه ای که وزارت امور اقتصاد و دارایی، هر ساله، تصویب و منتشر می نماید، به روز رسانی و متناسب با نرخ تورم می گردد. اهمیت تعیین حد نصاب معاملات، به این دلیل بوده که نهادهای دولتی، در معاملات خود، ملزم به رعایت حد نصاب معاملات کوچک و سایر معاملات بوده و همچنین، برای معاملات با ارزش کمتر از حد نصاب قانونی، نیاز به ارسال صورت معاملات فصلی نمی باشد.

با توجه به توضیحات فوق، در این مقاله، ابتدا به این سوال، پاسخ داده که معاملات کوچک چیست؟ سپس در ادامه، حد نصاب این معاملات و چگونگی تعیین آن را توضیح می دهیم. در بخش پایانی، نیز بخشنامه حد نصاب و سقف معاملات سال ۱۴۰۱ را جهت دانلود قرار داده ایم.

معاملات کوچک چیست؟

برای اینکه به این سوال پاسخ دهیم که معاملات کوچک چیست؟ ابتدا لازم است تا کمی در مورد معاملات دولتی و انواع آن صحبت کرده، چرا که معاملات کوچک، یکی از انواع تقسیم بندی سه گانه مناقصه های دولتی بوده که در قانون برگزاری مناقصات، مطرح شده است.

معاملاتی که دولت و بخش های دولتی، به منظور تامین نیازهای خود، انجام داده، به طور کلی، دارای دو نوع می باشند. در گروه اول، از این معاملات، دولت، قصد خرید کالای مورد نیاز خود را داشته و در گروه دوم، کالاهای مازاد خود را به فروش می رساند.

در اصطلاح حقوقی، به گروه اول معاملات، که در جریان آن ها، دولت، کالاها و خدمات مورد نیاز خود را خریداری کرده، مناقصه گفته شده؛ همچنین، گروه دوم معاملات، که به موجب آن ها، دولت برای فروش کالاهای خود اقدام می نماید، مزایده نامیده می شود.

احکام و مقررات مناقصه های دولتی، در قانون برگزاری مناقصات، مصوب بهمن سال هزار و سیصد و هشتاد و سه، مشخص شده است. بر اساس بند ب ماده 1 قانون مذکور: « قوای سه ‌گانه کشور، اعم از وزارتخانه، سازمانها و موسسات و شرکت‌ های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌‌ها و موسسات اعتباری دولتی، شرکت‌ های بیمه دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی ، موسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی و همچنین دستگاه‌‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، . موظفند در برگزاری مناقصه، مقررات این قانون را رعایت کنند.»

یکی از مقرراتی که در رابطه با مناقصات برگزار شده از سوی نهادهای فوق، لازم الاجرا بوده، رعایت حد نصاب در انجام مناقصه های دولتی می باشد. این حد نصاب، در ماده 3 قانون مذکور، برای مناقصات دولتی، تعین شده و به موجب ماده 42 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، به معاملات مزایده دولت نیز تسری می‌ یابد. مطابق ماده 3 قانون برگزاری مناقصات، معاملات دولت، از نظر قیمت معامله یا همان نصاب آن، به سه گروه معاملات کوچک، معاملات متوسط و معاملات بزرگ، تقسیم می گردد که هر گروه، دارای قیمت یا حد نصاب، به شرح زیر، می باشد:

معاملات کوچک: معاملاتی که ارزش موضوع معامله، کمتر از بیست میلیون ریال باشد.

معاملات متوسط: معاملاتی که ارزش موضوع معامله، بیش از بیست میلیون ریال بوده و حداکثر، تا ده برابر سقف ارزش معاملات کوچک باشد.

معاملات بزرگ: معاملاتی که ارزش برآورد اولیه موضوع آن، بیش تر از ده برابر حداکثر ارزش معاملات کوچک باشد.

نکته مهمی که در رابطه معاملات کوچک و حد نصاب آن ها لازم است مورد توجه قرار گیرد، کاربردهای تعیین حد نصاب معاملات کوچک می باشد. تعیین حد نصاب معاملات کوچک و به طور کلی، حد نصاب معاملات، دارای کاربردهایی بوده که مهم ترین آن ها، عبارتند از:

سازمان ها، نهادها، موسسات و شرکت های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مذکور در ماده 1 قانون برگزاری مناقصات، ملزم هستند تا در برگزاری مناقصات خود، نصاب معاملات، از جمله حد نصاب معاملات کوچک را رعایت نمایند. این مقرره، در مورد مزایده ها نیز لازم الاجرا می باشد.

مطابق ماده 169 قانون مالیات های مستقیم، اشخاص مشمول این قانون، موظف هستند تا هر نود روز یک مرتبه، صورت معاملات فصلی خود و اطلاعات طرف معامله، از جمله کد اقتصادی وی را برای سازمان ارسال کنند. حال، در صورتی که نصاب معاملات انجام گرفته در یک فصل، کمتر از حد نصاب تعیین شده، برای آن سال باشد، نیاز به ارسال گزارش و اطلاعات طرف مقابل معامله نخواهد بود.

حد نصاب معاملات کوچک در سال 1401

در بخش قبل، به این سوال پاسخ دادیم که معاملات کوچک چیست؟ و گفتیم که تقسیم ارزش معاملات خرد چیست؟ بندی معاملات دولتی به سه گروه معاملات کوچک، متوسط و بزرگ، در قانون برگزاری مناقصات، در رابطه با فرآیند و نحوه برگزاری مناقصه، مطرح شده و بر اساس قانون مذکور، معاملات تا حد نصاب خاصی که ارزش موضوع آنها داشته، یعنی کمتر از بیست میلیون ریال، معاملات کوچک محسوب می شوند.

البته با توجه به اینکه ارقام مذکور در قانون برگزاری مناقصات، به دلیل قدیمی بودن قانون، با تورم کشور، هماهنگی نداشته، وزارت امور اقتصادی و دارایی، هر ساله، با تعیین رقم جدید ارزش معاملات کوچک و سایر معاملات، این ارقام را به روزرسانی می نماید. در سال گذشته، نیز وزارت امور اقتصادی و دارایی، با در نظر گرفتن شاخص بهای کالاها و خدمات اعلام شده از سوی بانک مرکزی، حد نصاب معاملات کوچک و سایر معاملات مذکور در ماده 3 قانون برگزاری مناقصات را به شرح زیر، تعیین نمود:

معاملات کوچک: معاملاتی که ارزش موضوع معامله تا حداکثر، مبلغ 1 میلیارد ( 1.000.000.000 ) ریال باشد.

معاملات متوسط: معاملاتی که ارزش موضوع معامله، بیشتر از 1 میلیارد ( 1.000.000.000 ) ریال بوده و حداکثر تا مبلغ 10 میلیارد ( 10.000.000.000 ) ریال، باشد.

معاملات بزرگ: معاملاتی که ارزش برآورد اولیه موضوع معامله، آنها بیشتر از سقف معاملات متوسط، یعنی، بیش از مبلغ 10 میلیارد ( 10.000.000.000 ) ریال باشد.

بنابراین، همانطور که ملاحظه می شود، حد نصاب معاملات کوچک، بر اساس بخشنامه حد نصاب و سقف معاملات وزارت امور اقتصاد و دارایی، مبلغ 1 میلیارد ( 1.000.000.000 ) ریال بوده که لازم است در کلیه مناقصات و مزایده های دولتی، مورد لحاظ قرار گیرد.

چگونگی تعیین حد نصاب معاملات کوچک

در بخش های قبل، پس از پاسخگویی به این سوال که معاملات کوچک چیست، در مورد حد نصاب معاملات کوچک در سال ۱۴۰۱ صحبت کرده و گفتیم، حد نصاب معاملات کوچک، در سال 1401، بر اساس بخشنامه سقف و حد نصاب معاملات وزارت امور اقتصاد و دارایی، مبلغ 1 میلیارد ( 1.000.000.000 ) ریال بوده که لازم است در کلیه مناقصات و مزایده های دولتی، مورد لحاظ قرار گیرد.

اما علاوه بر این سوال که معاملات کوچک چیست، سوال مهم دیگری که در رابطه با حد نصاب معاملات کوچک، مطرح می شود، این مساله بوده که حد نصاب این معاملات، به چه صورت تعیین می شود؟ به عبارت دیگر، با توجه به پایین بودن ارقام مذکور در ماده 3 قانون برگزاری مناقصات، در مقایسه با تورم موجود در کشور، این ارقام چگونه به روزرسانی می گردد؟

پاسخ به این سوال را باید در تبصره 1 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات، جست و جو نمود. مطابق این تبصره، وزارت امور اقتصادی و دارایی، باید در آغاز هر سال، با در نظر گرفتن شاخص بهای کالاها و خدمات اعلام شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، برای تعیین حد نصاب معاملات کوچک و سایر معاملات، از جمله مناقصه های عمومی، اقدام کرده و پس از تصویب این ارقام در هیات وزیران، بخشنامه مصوب را به سازمان ها و ادارت مربوطه ابلاغ نماید.

بیشتر بخوانید : پنجره ملی خدمات دولت هوشمند

بخشنامه حد نصاب معاملات کوچک سال ۱۴۰۱

در بخش قبل، به این سوال، پاسخ داده که حد نصاب معاملات کوچک، از جمله انواع مناقصه و مزایده به چه صورت تعیین می شود و گفتیم که وزارت امور اقتصادی و دارایی، باید در آغاز هر سال، با در نظر گرفتن شاخص بهای کالاها و خدمات اعلام شده از ارزش معاملات خرد چیست؟ سوی بانک مرکزی، برای تعیین حد نصاب معاملات کوچک و سایر معاملات، اقدام کرده و پس از تصویب این ارقام در هیات وزیران، بخشنامه مصوب را به سازمان ها و ادارت مربوطه ابلاغ نماید.

از آنجا که تعیین حد نصاب معاملات کوچک سال 1401 نیز بر اساس بخشنامه وزارت امور اقتصاد و دارایی، انجام می گیرد، در این بخش، به توضیح آخرین بخشنامه سقف و حد نصاب معاملات کوچک مصوب وزارت امور اقتصاد و دارایی، پرداخته که به شرح زیر می باشد. ضمنا، فایل دانلود این بخشنامه نیز در پایان مقاله، قرار داده شده است.

بخشنامه حد نصاب و سقف معاملات موضوع ماده (3) قانون برگزاری مناقصات (تصویب نامه شماره 17809/ ت 58769 هـ مورخ 21 اردیبهشت ماه سال هزار و چهارصد هیات وزیران)

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیات وزیران دولت، در تاریخ 21 اردیبهشت ماه سال هزار و چهارصد، بر اساس پیشنهاد شماره 18667/۵۶ مورخ 8 اردیبهشت ماه هزار و چهارصد وزارت امور اقتصادی و دارایی و با استناد به تبصره 1 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات و ماده 42 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، تصویب نمود:

معاملات کوچک: معاملاتی که ارزش موضوع معامله تا حداکثر، مبلغ 1 میلیارد ( 1.000.000.ارزش معاملات خرد چیست؟ ارزش معاملات خرد چیست؟ 000 ) ریال باشد.

معاملات متوسط: معاملاتی که ارزش موضوع معامله، بیشتر از 1 میلیارد ( 1.000.000.000 ) ریال بوده و حداکثر تا مبلغ 10 میلیارد ( 10.000.000.000 ) ریال باشد.

معاملات بزرگ: معاملاتی که ارزش برآورد اولیه موضوع معامله، آنها بیشتر از سقف معاملات متوسط، یعنی، بیش از ارزش معاملات خرد چیست؟ مبلغ 10 میلیارد ( 10.000.000.000 ) ریال باشد.

حد نصاب مذکور در بند 1 این بخشنامه، بر اساس ماده 42 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ، در مورد مزایده ها نیز اجرا می گردد.

برای دانلود بخشنامه حد نصاب معاملات کوچک سال 1401 ، بر روی دکمه دانلود فایل در باکس زیر، کلیک نمایید.

  • نویسنده:دینا
  • حجم:270 KB

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد معاملات کوچک و حد نصاب آن در کانال تلگرام حقوق قراردادها و عقود عضو شوید . کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون معاملات کوچک و حد نصاب آن پاسخ دهند.

در ادامه بخوانید : حد نصاب معاملات دولت در سال 1401

سوالات متداول

1- معاملات کوچک چیست؟

معاملات کوچک معاملات دولتی است که ارزش موضوع معامله در آن ها تا حداکثر مبلغ ششصد و پنجاه میلیون ریال باشد و برای اطلاع از جزئیات به متن مقاله مراجعه شود.

2- حد نصاب معاملات کوچک در سال 1401 چقدر می باشد؟

حد نصاب معاملات کوچک در سال 1401 مطابق قانون تا حداکثر مبلغ 1 میلیارد ریال بوده و برای اطلاع از جزئیات به متن مقاله مراجعه شود.

3- حد نصاب معاملات کوچک چگونه تعیین می شود؟

به موجب قانون برگزاری مناقصات حد نصاب معاملات کوچک دولت مطابق بخشنامه وزارت امور اقتصاد و دارایی که در هیات وزیران تصویب شده تعیین و ابلاغ می گردد و برای اطلاع از جزئیات به متن مقاله مراجعه شود.

رکورد جدید ارزش معاملات + تحلیل سهم "تابا"

شاخص کل بورس با کاهشی هزار و ۷۹۵ واحدی سطح یک میلیون و ۳۸۹ واحد را از دست داد. به نظر می رسد که با نزدیک شدن به محدوده حمایتی و عبور از شوک اخبار برجامی،‌ شتاب کاهش شاخص کل کاهش پیدا کند.

به گزارش بیدار بورس، بازارسرمایه امروز هم مانند چند روز گذشته روند منفی را تجربه کرد و بیش از هزار واحد ریخت.
سهامداران بورسی امروز در اعتراض به ریزش‌های اخیر بازارسرمایه مقابل سازمان بورس تجمع کردند.
ارزش معاملات خرد در پایان امروز به بیش از دوهزار و۱۰۰ میلیارد تومان رسید که رکورد جدیدی از لحاظ کمترین ارزش معاملات خرد در یک ماه گذشته است.

از معاملات امروز چه خبر؟
در پایان معاملات امروز(دوشنبه، بیست‌ویکم شهریورماه) شاخص کل بورس پس از افت هزار و ۸۰۴ واحدی در ارتفاع یک میلیون و ۳۸۸ هزار واحدی قرار گرفت.
شاخص هم‌وزن نیز با افت ۵۴۳ واحدی به محدوده ۴۰۲ هزار واحدی بازگشت.

صدرنشین صف خرید احتمالی فردا
در این پست علاوه بر نگاهی به بازار امروز، مروری هم بر سهم "تابا" که امروز جز صدرنشینان صف خرید احتمالی فردا بود، می‌اندازیم.

جزئیات خبر

معاملات عمده در بورس چیست؟

معاملات در بازار بورس و اوراق بهادار به سه روش خرد، عمده و بلوکی انجام می‌شود. همان طور که از نام این انواع پیدا است، در معاملات بلوکی و عمده حجم زیادی از سهام انتقال می‌یابد. البته فرایند معامله و تسویه نیز در این انواع متفاوت است. در این مقاله به بررسی معاملات عمده در بورس می‌پردازیم و تمامی جزئیات را در ارزش معاملات خرد چیست؟ ارزش معاملات خرد چیست؟ این زمینه مطرح می‌کنیم.

در ادامه عناوین زیر را بررسی خواهیم کرد:

o منظور از معاملات عمده در بورس چیست؟
o معاملات عمده چگونه انجام می‌شوند؟
o حداقل و حداکثر حجم معاملات عمده
o مراحل انجام معاملات عمده
o اثرات معاملات عمده بر فرایند قیمتی سهم در تابلو عادی

منظور از معاملات عمده در بورس چیست؟

چنان که اشاره کردیم، معاملاتی که در آن حجم بالایی از سهام شرکت خرید و فروش شود، معاملات عمده نامیده می‌شوند. قیمت سهام در این نوع معاملات از قیمت معاملات خرد بیشتر است و مکانیسم آن با معاملات خرد کاملا متفاوت است. در حقیقت معاملات عمده در بورس معاملاتی هستند که در آن‌ها، تعداد سهام مورد معامله از درصد معینی از کل سهام شرکت بیشتر باشد. برای این گونه معاملات دامنه نوسان و محدودیت حجمی در نظر گرفته نمی‌شود.

معاملات عمده چگونه انجام می‌شوند؟

برای انجام معاملات عمده دو روش در نظر گرفته شده است:

عرضه عمده از طریق کارگزاران

عرضه بلوکی و خارج از سیستم معاملات

در روش اول، حجم بالایی از سهام توسط سهامدار عرضه می‌شود و توافق‌هایی مبنی بر حجم معامله، بهای سهام و بازه زمانی انجام معامله بین خریدار و فروشنده صورت می‌پذیرد. پس از آن داد و ستد از کانال کارگزار شکل می‌گیرد. در این روش معمولا پس از عرضه، ارزش سهام کاهش پیدا می‌کند. هنگامی که عرضه سهام بالا رود، خریداران برای کاهش قیمت تقاضای خود را کم می‌کنند و فروشنده مجبور می‌شود که ارزش سهم را کم کند. احتمال دیگری نیز وجود دارد؛ به این صورت که بازار قدرت جذب سهام را داشته باشد و بنابراین ارزش سهم کاهش نخواهد یافت. اگر هنگام عرضه اطلاعات خوبی از آن سهم انتشار یابد، بازار فورا نسبت به جذب آن اقدام می‌کند؛ در صورتی که اخبار و اطلاعات مثبتی درباره سهم منتشر نشود، کاهش قیمت ناشی از عرضه عمده ادامه می‌یابد.

در روش دوم، خریداران می‌خواهند صندلی مدیریتی در مجموعه به دست آورند. از این رو اقدام به خرید سهام شرکت می‌کنند و امکان دارد بهایی بیشتر از بهای عادی سهام (ارزش روی تابلو) بپردازند. علت بالا رفتن قیمت این است که عرضه‌کننده سهام شرکت، مزایای مجموعه را با فروختن سهام از دست می‌دهد و در نظر دارد این مزایای از دست رفته را، با افزایش قیمت سهم جبران کند. این گونه معاملات باید برای هر دو طرف سودمند باشد؛ یعنی هزینه‌ای که پرداخت می‌شود با امتیازی که به دست می‌آید تناسب داشته باشد زیرا در غیر این صورت طرفین معامله دچار ضرر و زیان می‌شوند.

نحوه انجام معاملات عمده

در حقیقت با انجام معاملات عمده در بورس ممکن است یکی از سه نوع سهام زیر به دست آید:

سهام مدیریتی کنترلی: افراد یا شرکت‌هایی که معامله عمده را انجام داده‌اند و سهام خریده‌اند، امکان انتخاب یک عضو از هیئت مدیره و همچنین انتصاب مدیرعامل را هم دارند و به این صورت می‌توانند کنترل شرکت را به دست بگیرند.

سهام مدیریتی غیر کنترلی: افراد یا شرکت‌هایی که سهام عمده را خریداری می‌کنند، فقط می‌توانند یک عضو از هیئت مدیره را انتخاب کنند و امکان انتخاب مدیرعامل را نخواهند داشت.

سهام غیر مدیریتی: افراد یا شرکت‌هایی که سهام عمده را خریداری می‌کنند، هیچ گونه حق انتخابی در هیئت‌ مدیره نخواهند داشت.

معاملات عمده از نظر زمان تسویه به دو دسته عادی و شرایطی تقسیم می‌شوند:

معاملات عمده عادی: نقل و انتقال وجه معامله و سهام طی سه روز کـاری

معاملات عمده شرایطی: پرداخت قسمتی از ثمن معامله خارج از مکانیسم شرکت بـورس یا فرابورس که در اطلاعیه عرضه عمده از جانب فروشنده به عموم بازار اعلام می‌شود.

حداقل و حداکثر حجم معاملات عمده

همان طور که اشاره کردیم، تنها در صورتی می‌توان یک معامله را عمده نامید که در آن سهام مورد معامله از درصد معینی از کل سهام شرکت بیشتر باشد. قانون برای انجام معاملات عمده در بورس شرایط زیر را در نظر گرفته است:

الف) در شرکت‌های بورسی اگر ارزش سهام پایه از سه میلیارد ریال بیشتر باشد، حداقل ۱% از سهام پایه باید معامله شود و اگر ارزش سهام کمتر یا مساوی سه میلیارد ریال باشد، معامله باید روی ۵% سهام پایه انجام شود.

ب) در شرکت‌های فرابورسی اگر ارزش سرمایه پایه از یک میلیارد ریال بیشتر باشد، حداقل ۱% و اگر سرمایه پایه کمتر یا مساوی یک میلیارد ریال باشد، می‌بایست ۵٪ از سهام شرکت معامله شود.

چند نکته کلیدی به هنگام عرضه معاملات عمده:

معاملات عمده در بازاري مخصوص و مجزا انجام می‌شوند.

کارگزار فروشنده تنها در صورتی می‌تواند عرضه سهم را انجام دهد که حــداقل ســه دقیقــه از زمان ثبت بهترین سفارش خرید گذشته باشد.

در معاملات عمده، فروشنده باید یک نفر باشد مگر این که طبق مقررات، کد تجمیع صادر شده باشد. همچنین عرضه سهام باید به طور یک جا و از یک کد معاملاتی باشد.

کارگزار خریدار صرفا می‌تواند در یک سفارش خرید رقابت داشته باشد و امکان رقابت با چندین سفارش برای اشخاص و یا گروه‌های مختلف را ندارد. همچنین کارگزار نباید در یک معامله در دو سمت عرضه و تقاضا به صورت همزمان فعالیت داشته باشد.

به منظور انجام معاملات عمده، نماد سهم در بازار عادی باید باز باشد.

مراحل انجام معاملات عمده

به منظور انجام معاملات عمده باید مراحل زیر طی شود:

۱) ارسال اطلاعـات، اسناد و مدارک از جانب فروشـنده بـه کـارگزار فروشـنده و سپس تحویـل آن‌ها از سوی کارگزار مربوطه به بورس یا ارزش معاملات خرد چیست؟ فرابورس

۲) منتشر کردن اطلاعیه عرضه در صورت تایید اسناد و مدارک از سوی بورس یا فرابورس

۳) ثبت سفارش خرید و فروش در نرم‌افزارهای معاملاتی به صورت جداگانه در بازه زمانی تعیین‌شده

۴) اگر معامله به صورت شرایطی باشد، باید بعد از تعیین شدن برنده رقابت، ارسال مستندات تسویه خارج از پایاپای ارزش معاملات خرد چیست؟ از سوی کارگزار فروشنده در مدت زمان ۹ روز کاری صورت پذیرد.

اثرات معاملات عمده بر فرایند قیمتی سهم در تابلو عادی

شرایط واگذاری و ارزش پایه برای عرضه در معاملات عمده، از اهمیت بالایی برخوردار است. در صورتی که ارزش پایه برای عرضه، تفاوت فاحشی (حداقل ۴۰%) با ارزش روز تابلو داشته باشد و واگذاری هم به صورت نقد باشد، برای آن نماد یک سیگنال مثبت به حساب می‌آید.

کلام آخر

منظور از معاملات عمده در بورس معاملاتی است که در آن‌ها، تعداد سهام مورد معامله از درصد معینی از کل سهام شرکت بیشتر باشد. همان طور که توضیح داده شد، نحوه انجام این معاملات بسیار مهم است زیرا در مواردی، سبب وارد شدن سهامداران راهبردی به مجموعه‌ها و ترکیب هیئت مدیره آن‌ها می‌شود. این امر در مدیریت آتی شرکت‌ها بسیار حائز اهمیت خواهد بود. از سوی دیگر معاملات عمده، فروش را به صورت نقد و اقساط ممکن می‌سازد. این کار باعث می‌شود کارآفرینان قسمتی از سهام شرکت‌ها را در اختیار بگیرند و این موضوع، موجب تسهیل در روند خصوصی‌سازی خواهد شد.

کاهش ۱۱ درصدی ارزش معاملات خرد بورس

کاهش ۱۱ درصدی ارزش معاملات خرد بورس

فارس / در حالي ارزش معاملات خرد بورس اوراق بهادار در آخرين روز کاري نسبت به روز ماقبل خود با کاهش ۱۱ درصدي همراه بوده که دادوستدهاي بلوکي بازار ۵۷.۵ درصد از ارزش کل معاملات را به خود اختصاص دادند. به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، در بررسي نماي کلي از آخرين روز معاملاتي بورس اوراق بهادار تهران، شاخص کل با افزايش 150 واحدي (0.20 درصد مثبت) به 74 هزار و 997 واحد رسيد. در مجموع معاملات کل بازار، ارزش داد و ستد سهام 6.7 درصد کاهش و دفعات معاملات 9.1 درصد افزايش داشته است. در آخرين روز کاري بورس تهران در بخش معاملات خرد بازار، ارزش معاملات با کاهش 11 درصدي نسبت به يک روز گذشته خود به 989 ميليارد ريال رسيد به طوريکه معاملات خرد بازار 42.5 درصد از کل معاملات بازار را به خود اختصاص داد. بخش دادوستدهاي بلوکي بازار نيز با در برگيري 57.5 درصد از کل ارزش معاملات، افزايش 3.4 درصدي را نشان مي‌دهد. حجم معاملات بازار بلوک برخلاف ارزش آن با کاهش 11.9 درصدي همراه بوده است که در مجموع 45.9 درصد از حجم کل معاملات را به خود اختصاص داده است. در بازار معاملات مشتقه نيز ارزش کل معاملات اوراق اختيار فروش تبعي به 238 ميليون تومان رسيد و تعداد قراردادهاي معامله شده از مرز 680 هزار قرارداد نيز فراتر رفت در حاليکه در روز ماقبل خود تعداد قرارداد معامله شده اوراق اختيار فروش تبعي کمتر از 42 هزار قرارداد بود. بر اساس اين گزارش، ارزش کل معاملات اوراق مشارکت در آخرين روز معاملاتي اين هفته بورس تهران به 27 ميليارد ريال نزديک شد که افزايش 390 درصدي را نشان مي‌دهد.

۱۴ اصطلاحات بورسی مهم و کاربردی که باید بدانید!

اصطلاحات بورس

بورس تنها یک بازار نیست، بلکه نمادی از یک علم بزرگ به نام اقتصاد است. شما هرچقدر هم که ازنظر آکادمیک در اقتصاد قوی باشید و بدانید که مفاهیم اصلی آنچه معنایی دارند درنهایت عیار اصلی سنجش دانش شما بورس خواهد بود. بورس جایی است که به‌صورت عملی می‌توانید علم خودتان از اقتصاد و بازارهای سرمایه‌ای را آزمایش کنید. پس نمی‌شود انتظار داشت که در این آزمایشگاه بزرگ و خطرناک اقتصاد بدون دانستن اصطلاحات بورس موفق شد.

به‌طورکلی هر علم و هر فنی برای خود اصطلاحاتی دارد. این اصطلاحات بیشتر برای ساده‌تر کردن مکالمه و راحت‌تر کردن انتقال پیام استفاده می‌شود. بورس به‌عنوان یک زمینه تخصصی نیز از این داستان مستثنا نیست. اتفاقاً بورس محلی است که اصطلاحات فنی و تخصصی در آن می‌توانند تأثیرگذار باشند. ازاین‌رو لازم است که اصطلاحات بورس را یاد بگیریم و کم‌کم از آن‌ها استفاده کنیم.

بسیاری از مفاهیم در آموزش‌ها، معامله گری ها، سرمایه‌گذاری و از همه مهم‌تر در اخبار مربوط به بازار سرمایه‌بر اساس همین اصطلاحات بورس بیان می‌شود. پس شما باید این اصطلاحات را به‌خوبی بدانید و از آن‌ها در این زمینه تخصصی استفاده کنید. ما در ادامه سعی می‌کنیم مهم‌ترین اصطلاحات بورس را کاربری زیادی هم دارند معرفی کنیم و توضیحی هم برای آن داشته باشیم.

شاخص کل از مهم‌ترین اصطلاحات بورس

شاخص کل یک تب‌سنج برای بازار محسوب می‌شود. شما زمانی می‌توانید در بازار سرمایه‌ای مانند بورس موفق باشید که بتوانید روند کلی آن را درک کنید. شاخص بورس به شما نشان می‌دهد که این روند در چه سمتی قرار دارد.
توجه داشته باشید که صعودی یا نزولی بودن شاخص کل نشان‌دهنده این نیست که تمامی سهم‌ها صعودی یا نزولی هستند، بلکه بیشتر این موضوع را نشان می‌دهد که رفتار سهامداران عمده و بزرگ در بازار به چه صورت است. بزرگان دنیای بورس بر اساس همین شاخص می‌توانند میزان ورود و خروج پول به بازار را تخمین بزنند و بر اساس پیگیری رد پای این پول‌ها تصمیم بگیرند که حرکت بعدی آن‌ها در بورس چه باشد.

14 اصطلاح مهم و کاربردی در بازار بورس که باید بدانید!

تحلیل تکنیکال و بنیادی

از مهم‌ترین اصطلاحات بورس را می‌توان مربوط به تحلیل تکنیکال و بنیادی دانست. بسیاری از شما با این مفاهیم سروکار دارید و به‌نوعی غیرحرفه‌ای‌ترین فرد در بازار سرمایه نیز می‌داند تحلیل تکنیکال و بنیادی چیست؛ اما مسئله این است که این دانش برای بسیاری از کاربران و معامله گران سطحی است. آن‌ها تصور می‌کنند که تحلیل تکنیکال یعنی استفاده از اندیکاتورها و شاخص‌های مختلف بورسی و به‌نوعی معتقدند تنها باید نمودار و چارت را جراحی کرد. این افراد همچنین معتقد هستند که تحلیل تکنیکال می‌تواند بهترین نقاط ورود و خروج را به ما نشان بدهد؛ اما یک سؤال می‌تواند تمامی این تصورات را به هم بزند.

اگر تحلیل تکنیکال و دانش استفاده از آن بر اساس این تعریف می‌توانست تا این اندازه مفید و کارآمد باشد، پس چرا همه در این بازار موفق نیستند؟ تمام آموزش‌ها از صفرتا صد این نوع تحلیل به‌صورت رایگان در سطح اینترنت وجود دارد، اگر قرار بود استفاده از چند اندیکاتور و شاخص و … شمارا موفق می‌کرد امروز بازنده کمتری در بازار سرمایه‌ای داشتیم. آیا این ناشی از عدم توانایی تحلیل تکنیکال است؟ خیر. این موضوع ناشی از عدم فهم درست از مفهوم تکنیکال است.

تکنیکال به معنی پیش بینی آینده نیست. تکنیکال یعنی شما روند سهم از گذشته تا امروز را موردبررسی قرار دهید و بر اساس اتفاقات مختلف سعی کنید شخصیت این سهم را بشناسید. تحلیل تکنیکال یعنی یک نوع روانشناسی سهم.

اما تحلیل بنیادی که کمتر کسی سراغ آن می‌رود نیز معنای دیگری برای خود دارد. بر اساس تعریف اقتصادی، تحلیل بنیادی تحلیلی است که سعی می‌کند چشم‌انداز بلندتری به بازار سرمایه داشته باشد و روند بازار را به‌صورت کلی‌تر و اساسی‌تر نگاه کند. مسلماً برای این کار نیاز به تجربه و دانش بالا مانند دانش حسابداری و اقتصاد است.

اصطلاحات تابلو بورس

پرتفوی یکی دیگر از اصطلاحات بورس

از اصطلاحات بورس که بسیار هم پرکاربرد است می‌توانیم به پرتفوی اشاره‌کنیم. این اصطلاح به معنی سبد سهام است. درواقع این اصطلاح بر این اساس پایه‌گذاری شده است که شما بتوانید سبد سهام متنوعی تشکیل بدهید. پرتفوی یک کلمه فرانسوی به معنی کیف پول چرم است. آیا شما در کیف پول خودتان از یک نوع اسکناس استفاده می‌کنید؟ سبد سهام نیز درست چیزی شبیه به این معنی و مفهوم را دارد. شما باید بتوانید بر اساس استراتژی خودتان سبدی متنوع را تشکیل دهید. البته در این مسیر نیاز به دانش و تجربه و البته شناخت بالا از بازار دارید.

یکی از جالب‌ترین اصطلاحات بورس را می‌توان معنی همت در بورس بدانیم. همت در بورس یعنی چه؟ اصطلاح همت در بورس درواقع نه علمی و نه عملی است. این اصطلاح یک نوع مخفف است. همت مخفف هزار میلیارد تومان است. ازآنجایی‌که بازار بورس معاملات گسترده انجام می‌گیرد و معمولاً ارزش معاملات هزار میلیارد تومان را هم رد می‌کند عملاً از همت استفاده می‌کنیم. مثلاً به‌جای این‌که بگوییم ارزش بازار فلان سهم ۲۰ هزار میلیارد تومان است می‌گوییم ارزش بازار فلان سهم ۲۰ همت است! راحت‌تر بیان نمی‌شود؟ همت را به خاطر داشته باشید.

اگر میخواهید بدانید اصطلاح گین در بورس چیست این مقاله به شما کمک خواهد کرد.

14 اصطلاح مهم و کاربردی در بازار بورس که باید بدانید!

اصطلاحات تابلو بورس

اصطلاحات تابلو بورس را شاید بتوانیم مهم‌ترین و پر چالش ترین اصطلاحات بورس بدانیم. برخی از این اصطلاحات عبارت‌اند از:

دامنه نوسان: بر اساس قانون بورس ایران نمادهای سهم روزانه نمی‌توانند بیش از درصد مشخصی تغییر قیمت داشته باشند. این کار برای حفظ امنیت سرمایه سهامداران خرد است. بر اساس آخرین قانون دامنه نوسان غالب سهم‌ها +۵ تا -۵ است. این دامنه برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری + ۱۰ تا منفی ده در نظر گرفته‌شده است.

صف خرید – صف فروش: زمانی که در بازار تقاضا بسیار زیاد باشد و عملاً فروشنده‌ای حاضر نباشد در آن دامنه نوسان برگه سهم خود ارزش معاملات خرد چیست؟ را برای فروش عرضه کند، صف خرید تشکیل می‌شود. زمانی هم که عرضه در بازار زیاد باشد و خریداری دراین‌بین وجود نداشته باشد عملاً صف فروش تشکیل می‌شود.

آخرین قیمت: بازار بورس ایران تا ساعت ۱۲ و نیم در روزهای کاری فعالیت خود را انجام می‌دهد. قیمت آخرین معامله‌ای که ثبت می‌شود را آخرین قیمت می‌گویند.

حجم‌مبنا: برای این‌که قیمت سهم راحت جابه‌جا نشود و چند فروشنده یا خریدار بزرگ نتوانند به‌سادگی قیمت سهم را دست‌کاری کنند، حجم‌مبنا تعریف می‌شود. حجم‌مبنا در هر قیمتی که پر شود نشان می‌دهد که این قیمت مورد تائید بسیاری از سهامداران است و این قیمت را به‌عنوان قیمت پایانی (صفرتابلوی فردا) معرفی می‌کند.

قیمت صفر تابلو فردا: آخرین قیمت هیچ‌گاه به‌عنوان مبنای تابلو فردا استفاده نمی‌شود. زمانی که حجم‌مبنا بر روی قیمتی سرریز شود عملاً آن قیمت را قیمت پایانی و قیمت صفر تابلو فردا می‌نامند.
EPS: ای پی اس مقدار سود پیش‌بینی‌شده برای دوره مالی است. این مقدار ممکن است تغییر کند. اگر تغییر ای پی اس بیش از ده درصد باشد نماد بسته می‌شود تا سهامداران از این تغییر مطلع شوند. توجه کنید ای پی اس می‌تواند نشان دهد یک نماد یا شرکت تا چه اندازه می‌تواند سود ساز باشد.

اصطلاحات بورس

NAV، یکی دیگر از اصطلاحات بورس

از اصطلاحات بورس که بسیار هم اهمیت دارد NAV یا ارزش خالص دارایی است. نام دیگر این مفهوم را ارزش ذاتی گذاشته‌اند. وارن بافت معتقد است که ارزش ذاتی مانند راهبر یک سهم است درنهایت قیمت سهم را به سمت خود می‌کشد. توجه داشته باشید که ارزش ذاتی با مفهوم قیمت متفاوت است.
قیمت بر اساس عرضه و تقاضا در بازار تعیین می‌شود حال این‌که ارزش ذاتی به فاکتورهای بسیاری ازجمله صورت‌های مالی، دارایی‌ها و هزاران چیز دیگر وابسته است.

می‌توانیم از پرکاربردترین اصطلاحات بورس را عرضه اولیه بدانیم که حتی کسانی هم که در بورس حضور ندارند درگیر کرده است. عرضه اولیه درواقع اولین حضور یک نماد یا شرکت در بازار بورس یا فرابورس است. در این عرضه درصد مشخصی از این شرکت به فروش گذاشته می‌شود و خریداران با ثبت درخواست خرید و سفارش گذاری تعدادی از این برگه سهام را خریداری می‌کنند. توجه داشته باشید که سرمایه جذب‌شده در عرضه اولیه متعلق به شرکت مذکور است اما در بازار ثانویه و خریدوفروش برگه سهام دیگر سرمایه‌ای سمت شرکت مذکور نمی‌رود.

14 اصطلاح مهم و کاربردی در بازار بورس که باید بدانید!

سؤالات متداول

۱- چند مورد از اصطلاحات بورس وجود دارد؟
شاید هزاران اصطلاحات بورس را بتوان پیدا کرد. کتاب‌های مختلفی ارزش معاملات خرد چیست؟ در این زمینه وجود دارد.

۲- کاربرد اصطلاحات بورس چیست؟
این اصطلاحات به شما اجازه می‌دهد که مفاهیم را سریع درک کنید و منظور خودتان را نیز سریع به دیگران منتقل کنید.

۳- آیا لازم است اصطلاحات بورس را یاد بگیریم؟
سعی کنید از این اصطلاحات استفاده کنید. به‌هرحال در بازار برای هر کلمه یا اصطلاح زیرنویس قرار نداده‌اند و اگر شما این کلمات را نتوانید به‌درستی بفهمید شاید درجایی متضرر شوید.
توصیه میکنم در ادامه مقاله لیست شرکت های فرابورس ، فیبوناچی در بورس و انتقال دیتای بورس ایران به متاتریدر را مطالعه نمایید تا اطلاعات بیشتری کسب کنید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.