نوسان و نقدینگی


رابطه بین نقدینگی، اهرم مالی، رشد فروش و بهای تمام شده با نوسانات قیمت و بازده سهام درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

1 کارشناسی ارشد حسابداری، واحد دماوند، دانشگاه آزاد اسلامی، دماوند، ایران.

2 استادیار گروه حسابداری، واحد دماوند، دانشگاه آزاد اسلامی، دماوند، ایران.

چکیده

چکیده
عملکرد شرکت ها تحت تاثیر عوامل مختلفی است که موفقیت ویا عدم موفقیت آن ها تاثیر به سزایی دارد، دراین پژوهش عملکرد شرکت ها تحت تاثیر عوامل مختلفی است که موفقیت ویا عدم موفقیت آن ها تاثیر به سزایی دارد، دراین پژوهش رابطه بین نقدینگی، اهرم مالی، رشد فروش وقیمت تمام شده با نوسانات قیمت سهام و بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. همچنین از بعد زمانی از نوع تحقیقات پس رویدادی بوده زیرا از اطلاعات گذشته ی شرکتهای نمونه استفاده شده است. جامعه آماری شامل کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. براساس صورت های مالی سالانه 123 شرکت طی دوره زمانی 1390تا 1396مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان داد بین نقدینگی، اهرم مالی ،رشد فروش قیمت تمام شده برنوسانات قیمت سهام و بازده سهام رابطه معناداری وجود دارد. میزان ضریب تعیین تعدیل شده برای نوسانات قیمت سهام برابر با 207/0 و برای بازده سهام برابر با 368/0 بدست آمد. که نتایج بیانگر این است که متغیرهای مذکور دارای تاثیر بالاتری بر بازده سهام نسبت به نوسانات قیمت سهام می باشند.

نقدینگی نقشی در نوسانات اخیر بازار ارز ندارد/کاهش بدهی بانکها

نقدینگی نقشی در نوسانات اخیر بازار ارز ندارد

به گزارش جهان نيوز، مجید شاکری با اشاره به اظهارات برخی کارشناسان مبنی بر اینکه با سررسید گواهی سپرده های ٢٠ درصدی یکساله فروخته شده، شاهد تب و تاب جدی در بازار ارز خواهیم بود، گفت:جدای از آن که علت افزایش اخیر چیست و تا چه حد پایدار است، تصور آن که از زاویه نقدینگی فشار رو به بالای شدید به نرخ ارز در بهمن و اسفند ٩٧ می آید به چند دلیل چندان واقعی نیست.

رفتار سپرده‌گذاران هیجانی نیست
وی در توضیح اولین دلیل گفت: در شدیدترین افزایش قیمت رخ داده در سال ٩٧ (بازه تیر تا شهریور ٩٧) که بازار نقد کاملا رها و بانک مرکزی کاملا غائب بود، کاهش سهم شبه پول از کل نقدینگی صرفا ٥ درصد در کل سه ماه بوده است. این که چرا رفتار سپرده گذار ایرانی چنین است را شاید بتوان با ترکیبی از نبود فرااعتمادی، حرفه ای بودن بانکها در حفظ منابع و نوسان بالای نرخ ارز توضیح داد.

وی ادامه داد: نکته دیگر آن که در تابستان ٩٧ نرخ قانونی سود سپرده ١٥ درصد بوده است و این عدد اکنون تلویحا ٢٠ درصد است. بنابراین اساسا( به هر دلیل) در تنش های اساسی تر و نوسانات جدی تر و انتظارات رو به بالای شدیدتر هم رفتار سپرده گذار چندان هیجانی نبوده است و سرعت گردش پول از بازار پول در بازار ارز افزایش بی سقفی نخواهد داشت.

کاهش بی‌سابقه در مانده بدهی و سرعت رشد بدهی بانکها
شاکری به دلیل دوم اشاره کرد و گفت: در طی دو ماه مختوم به بهمن ماه بدلیل تغییر رفتار بانک مرکزی در نظارت بر اضافه برداشت بانکها شاهد یک کاهش بی سابقه در مانده بدهی و هم سرعت رشد بدهی بانکها به بانک مرکزی بودیم( بدون ارتباط به تهاتر بدهی ها و اساسا در بانکهایی که انچنان مشمول تهاتر بدهی نمی شدند). این کاهش شدید در جز بسیار مهمی نوسان و نقدینگی از پایه پولی اگر قائل به برون زایی پول باشیم معادل یک کاهش شدید در عدد نقدینگی( و نه فقط رشد ان) است و اگر قائل به درونزایی پول باشیم دستکم در کوتاه مدت اثر کاهشی آن بر عدد و رشد نقدینگی قابل انکار نیست.

حضور بانک مرکزی در بازار نقدی قوی است
این تحلیل گر اقتصادی در نوسان و نقدینگی توضیح دلیل سوم استدلال خود گفت: نقطه هجوم نقدینگی عموما به بازار ارزنقد است و نه حواله. بر عکس تابستان ٩٧( هجوم نقدینگی سررسید شده از شهریور ٩٦ و طرح کاهش دستوری سود که بسیار عظیم تر و فشرده تر از طرح افزایش نرخ سپرده در اسفند ٩٦ بود) که ضعف بانک مرکزی در بازار نقد بود اکنون از قضا نقطه قوت بانک مرکزی در بازار نقد و نقطه ضعف نسبی ان( نسبت به بازار نقد) در بازار حواله است.

شاکری اظهار داشت: اگر چه اثر هیچ متغیری را نمی توان صفر انگاشت ولی وزن دهی بیش از حد و پایه قرار دادن وضعیت نقدینگی به عنوان عامل پیش بینی نرخ ارز در شرایط فعلی با واقعیت فاصله زیادی دارد.

وی با تاکید بر اینکه سخن گفتن در باره ارز نیازمند دیدن جوانب بیشتر و دیدن متغیر های گوناگون است، گفت: نگاه از یک زاویه خاص نوسان و نقدینگی بدون دسترسی به اطلاعات آن می تواند منجر به سیگنالینگ غلط به بازار یا حتی سواستفاده بعضی بازیگران تحمیلی شود.

نوسان و نقدینگی

سلطان نوسان؛ دست در جيب مردم

آرمان ملي- اميد کاجيان: دو سال و پنج ماه قبل و زماني که پس از التهابات بازار ارز، سکاندار قبلي به قول خودش ديگر نمي‌دانست چه بايد بکند، رياست بانک و نهاد مجري تصميمات پولي و مالي دولت را به او دادند و برايش شعرها و شعارها سرودند و سر دادند که او آمد! نامش عبدالناصر همتي است. او برنامه داشت اما نتيجه اصلاحات اقتصادي‌اش در عمل کمي سر از جيب مردم درآورد. آمدنش آنقدر هيجان داشت که همان ابتدا دلار جهشي دوبرابري را ثبت کرد، اما ديري نگذشت که با اقدامات خود و دوستانش و براي چيدن مقدمات برنامه‌هايش، هيجان بازار را آرام ساخت. در ابتدا با مديريت اينستاگرامي و علمي و هدايت و نظارت بر نقدينگي و البته از سر ناچاري توانست سال را لنگان‌لنگان به پايان ببرد و ضمن تاکيد بر عادي و تحت کنترل بودن شرايط به بيان محاسباتش از قيمت ارز بپردازد. آغاز سال 1398 ارز با روندي طبيعي و متناسب با تورم اندکي افزايش يافت اما خيلي زود جشن تولد يک‌سالگي حضورش فرامي‌رسيد و نياز به نمايشي تمام‌عيار بود. او که از همان ابتدا جريان نقدينگي را به دست گرفته بود با محدود کردن تخصيص ارز براي واردات طيف وسيعي از اقلام و ارائه خدمات و هدايت پول به سمت بورس با تضعيف سمت تقاضا، قيمت ارز و طلا را وارد روندي کاهشي کرد تا جايي که براي خريد سکه، مبلغي پايين‌تر از ارزش ذاتي آن پرداخت مي‌شد! به هر نوسان و نقدینگی حال خودش مي‌دانست نمي‌شود مدت زيادي به اين وضع ادامه داد اما باز با مديريت نوساني و اينستاگرامي و حضور ميداني در سايه جناب فردوسي، اخلالگران را تهديد مي‌کرد و احتمالا اگر صرافان محله جناب فردوسي از قيمت‌هاي اين روزها اطلاع داشتند با برچسب «براي بازرسي به اينستاگرام ما مراجعه کنيد» به استقبالش مي‌رفتند.
چنددليل
البته از حق نبايد گذشت او واقعا به چند دليل نمي‌توانست کاري کند؛ اول اينکه اصولا مديريت با دست خالي امري محال است و تحريم‌ها بدجور دستش را خالي کرده بود. دوم نوسان و نقدینگی اينکه پست گذاشتن در اينستاگرام تا حدي کارايي دارد و بعد از چند پست بايد کمي خلاقيت به خرج داد وگرنه مخاطبان را از دست مي‌دهيد. در اين مورد بهتر بود کمي از سلبريتي‌ها کمک مي‌گرفت. سوم اينکه هرچه در مورد FATF فرياد زد کسي اهميت نداد ولي شوربختانه روزي خودش هم از اصل، قضيه را جدي جلوه نداد. البته او در عين حال حواسش به جريان نقدينگي در بورس بود و با رخ دادن اتفاقات غيرقابل پيش‌بيني دي‌ماه 98 و سقوط بورس، در مدتي کوتاه و با تزريق نقدينگي از تهديد فرصت ساخت. ممکن است عده‌اي بگويند او را چه به بورس!؟ بايد به آنها گفت رئيس آن وقت بورس کارمند فعلي اوست و بدون نقدينگي بانک‌ها و شرکت‌هاي زيرمجموعه آنها بورسي هم وجود ندارد. با آغاز سال 1399 روند رشد قيمت ارز و طلا سرعت گرفت اما از يک‌سو ترسي که از سال قبل به جان مردم و خريداران خرد ارز و طلا افتاده بود و از سويي تبليغات در حمايت تمام‌قد از رونق بازار بورس سبب شد مردم به فکر تغيير رويه سنتي خود براي حفظ ارزش سرمايه‌هايشان بيفتند و ارز و طلاي خود را به سهام تبديل کنند، تا جايي که متوليان بازار طلا اعلام کردند ديگر پولي ندارند طلاي مردم را بخرند(!) اما باوجود افزايش فروش، قيمت‌ها رنگي از کاهش به خود نمي‌ديد و دليل آن تا حدي مشخص بود! خريداري بزرگ در حال خريدن بود! درست زماني که مردم در حال فروش طلا و ارز خود بودند و در صف خريد سهام گير کرده بودند سرمايه‌هاي بزرگي که از يک سال قبل پروار شده بود با اشاره او در حال خروج از بورس و ورود به بازار ارز و طلا بودند و به همين دليل قيمت‌ها روند نزولي به خود نمي‌گرفت. آنها توانستند ضمن تامين بخش بزرگي از کسري، بانک‌ها را هم از خطر ورشکستگي نجات دهند و تراز آنها مثبت شد. نوبخت در نطقي گفت: «پيش‌بيني ما اين بود از طريق عرضه سهام دولتي در بازار سرمايه حدود 11هزار و 900 ميليارد تومان کسب کنيم، اما در 5 ماه نخست سال بالغ بر 35هزار ميليارد تومان از اين طريق کسب کرديم» حال اينکه مردم اميدشان به انتخابات آمريکا بود تا شايد فرجي شود و با آمدن بايدن کمي ارزش پول بالا آمد. از قضا اين‌بار شانس با آنها يار بود و دلار 25-30هزار توماني چنان به کام آنها شيرين بود که حتي زماني که بازار روندي کاهشي به خود گرفته بود با افزايش و ثبات نرخ سنا و نيما جلوي کاهش را گرفتند. ميراث دو سال و پنج ماهه او را روساي قبلي در مدت 7-8 سال براي بازماندگان به يادگار مي‌گذاشتند و او کاري کرد کارستان(!)کارنامه دوسال و نيم او به حدي است که حتي اگر امروز که اين متن نوشته مي‌شود ارز به يکباره نصف شود هم باز از زمان حضور او دو برابر شده است. برخي در محافل اقتصادي و سياسي او را متخصص کنترل و کسب درآمد از نوسان مي‌نامند!

فعالیت این سایت بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.
تمام حقوق برای پیشخوان محفوظ است. استفاده از مطالب و تصاویر این سایت فقط با ذکر نام پیشخوان و درج لینک به این سایت مجاز است.
دربارهٔ ما | تبلیغات در پیشخوان

۳ دلیل اصلی افزایش حجم، ارزش معاملات بورس و ورود نقدینگی / دو سناریو

کارشناس بازار سرمایه به اشاره به سه دلیل اصلی افزایش حجم، ارزش معاملات و ورود نقدینگی طی یک ماه گذشته، وضعیت بورس را در دو سناریوی در صورت عدم و حصول توافق برجام ، مورد بررسی قرار داد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، مهدی حاجی غلام سریزدی با اشاره به افزایش جذابیت بازار سرمایه برای سرمایه‌گذاری به ایرنا اعلام کرد: کاهش ارزش سهام شرکت‌ها تحت تاثیر ریزش بیش از ۱.۵ ساله قیمت‌ها، جذابیت سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه را نسبت به سایر بازارهای رقیب افزایش داده است. بازار ابتدای سال را تحت تاثیر پایان فروش کدهای اعتباری برای پرداخت هزینه‌های پایان سال این شرکت‌ها متعادل و رو به بالا آغاز می‌کند.

دلیل اصلی افزایش حجم، ارزش معاملات و ورود نقدینگی به بازار سرمایه طی ماه گذشته اخبار مثبت مذاکرات برجامی، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و نیز حواشی پیرامون صنعت خودرو درخصوص واگذاری ۴۰ و ۲۵ درصد سهام سایپا و ایران‌ خودرو توسط دولت است. فعالان بازار سرمایه ارزش جایگزینی این شرکت‌ها را با وجود زیان انباشته بالا بیشتر از قیمت تابلو برآورد می‌کنند اما همچنان ابهاماتی درخصوص نحوه فروش سهام این شرکت‌ها وجود دارد.

در یک ماه گذشته با لیدری گروه خودرویی در بازار سرمایه، ارزش سهام بسیاری از شرکت‌ها با افزایش ۲۰ تا ۵۰ درصدی همراه شد اما در شرایط فعلی، بازار به شفافیت بیشتر در خصوص نحوه واگذاری و قیمت این انتقال سهم در شرکت‌های خودرویی نیاز دارد. اخبار پیرامون مذاکرات منطقه‌ای و برجامی می‌تواند اثر بسیاری در ادامه‌دار بودن روند مثبت بازار داشته باشد.

نرخ دلار جزئی از مولفه‌های اصلی در فراز و فرودهای بازار سرمایه است. پیش‌بینی این نرخ همواره با چالش‌هایی روبرو بوده که منجر به ایجاد نوسان در معاملات شده است. ابهاماتی مانند توافق برجام، میزان فروش نفت، کسری بودجه‌ی دولت، نرخ بهره بانکی و درنهایت نرخ تورم جزو عوامل اثرگذار بر نرخ دلار است. در صورت توافق برجام، انتظار اقبال به سمت سهم‌های ریالی چندان دور از ذهن نخواهد بود. کاهش قیمت دلار موجب ایجاد نوسان در بازار سرمایه می‌شود اما در این میان مرحله‌ای بودن توافق در برجام زمینه افزایش این نوسانات را فراهم می‌کند.

جذابیت قیمت سهام شرکت‌های دلاری در این برهه از زمان، زمینه‌ساز فرصت مناسب برای سرمایه‌گذاری خواهد بود. این احتمال وجود دارد در صورت عدم توافق، نوسانات منفی در بازار رخ دهد اما بازار سرمایه در بلندمدت به دلیل رشد قیمت دلار با تاخیر زمانی ابتدا با رشد گروه‌های دلاری و در ادامه سهام شرکت‌های دارایی محور همچون تجربه سال‌های گذشته با روند مثبت روبرو خواهد بود.

در صورت حصول توافق برجام و افزایش فروش نفت در قیمت‌های جذاب فعلی، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها بخصوص حوزه نفت، گاز، پتروشیمی و زیرساخت‌های هوایی و ریلی افزایش پیدا می‌کند. این سرمایه‌گذاری‌ها بسیاری از چالش‌های پیش‌روی بازار سرمایه ازجمله قطعی‌های برق و گاز را در بلندمدت مرتفع خواهد کرد.

طبق پیش‌بینی‌ها به نظر می‌رسد در صورت کاهش قیمت دلار، بازارهای رقیب مانند دلار، طلا، مسکن و خودرو که در چند سال اخیر با رشد فزاینده ناشی از افزایش قیمت ارز روبرو بودند با رکود مواجه شوند. این در حالی است که باوجود رشدهای اخیر این بازار همچنان نسبت به دوران رشد در سال ۹۹ فاصله بسیاری داشته و از این حیث دارای جذابیت سرمایه‌گذاری است.

نقدینگی یا لیکوئیدیتی (Liquidity) چیست؟

نقدینگی

نقدینگی ( liquidity ) اغلب با نوسان یا پویایی ( volatile ) اشتباه گرفته می‌شود، اما این دو، مفاهیم کاملا متفاوتی با هم دارند.

نقدینگی به بیان ساده یعنی از یک محصول، ارز، رمزارز یا هر کالای دیگری در بازار به اندازه کافی وجود داشته باشد؛ به طوری که معامله‌گران در کسری از ثانیه بتوانند محصول مورد نظر خود را خریداری کنند و در همان لحظه به دستشان برسد.

یک ارز با نقدینگی بالا به راحتی و در کمترین زمان ممکن با یک ارز دیگر مبادله می‌شود. نقدینگی در زمانی که بازار ثبات دارد، بسیار بالا است و تعادل بین و خریداران و خریداران برقرار است.

اما بلافاصله پس از انتشار برخی اخبار مهم (مثلا فهرست شدن یک ارز دیجیتال در صرافی بایننس)، خریداران یا فروشندگان ممکن است به یک باره از بازار ناپدید شوند و پویایی آن ارز را بالا ببرند. به این معنی که تقاضا برای خرید بالاست اما عرضه بسیار کم است که این موضوع موجب افزایش قیمت آن ارز می‌شود. برعکس این قشیه نیز کاملا صادق است. یعنی عرضه بسیار بالاست اما تقاضا در کمترین میزان خود قرار دارد که این موضوع باعث کاهش شدید قیمت آن ارز می‌شود.

با این حال، هیچ ارتباط معکوس دقیقی بین این پدیده‌ها وجود ندارد. این مقاله شما را یک گام جلوتر می‌برد تا در این مورد بیشتر بدانید. به طوری که نوسان و نقدینگی بدانید نقدینگی چیست، به چه چیزی بستگی دارد.

کدام بازار بیشترین نرخ نقدینگی را دارد؟

به طور طبیعی، بازارهای مالی کوچک، بازارهای عتیقه و اشیاء کلکسیونی کمترین گردش سرمایه را دارند، زیرا شرکت‌کنندگان در آن اندک هستند. اما در مقابل، بازار بورس و ارز نقدینگی بسیار زیادی دارد.

بسیاری از مردم معتقدند که بازار سهام نقدشوندگی بیشتری دارد. حداقل به این دلیل که تخمین دقیق گردش مالی بازار ارز در فرابورس عملا غیرممکن است، اما آیا می‌توان با 10 دلار یک سهم را در یک چشم بهم زدن خرید؟ قطعا نمی‌توان!

اما در بازار ارز چطور؟ معلوم است که بله! شما حتی با 1 دلار هم می‌توانید وارد فارکس شوید. به همین دلیل است که نقدینگی بازار ارز برای یک سرمایه‌گذار خصوصی با سرمایه کم، بسیار امیدوارکننده‌ است.

نقدینگی یک ارز توانایی مبادله سریع یک واحد ارزی با واحد دیگر را میسر می‌کند. هر چه مبادله سریعتر انجام شود، به این معنی است که نقدشوندگی آن دو ارز بسیار بالا است.

یکی دیگر از مهمترین چیزهایی که باید در ذهن داشته باشید اسن است که ارزهای پر مبادله، بیشترین نرخ نقدشوندگی را در بین ارزها دارند.

تحلیل فارکس

به جرات می‌توان گفت که دلار آمریکا و یورو نقدشونده‌ترین ارزهای موجود در فارکس هستند، به همین دلیل جفت ارز EUR/USD دارای نقدینگی بالایی هستند.

در بازار فارکس، تعداد خریدار و فروشنده (یا نسبت عرضه و تقاضا) تقریبا یکسان است.

نقدینگی در واقع منعکس‌کننده علاقه شرکت‌کنندگان در بازار هم به عنوان تعداد مطلق معامله‌گران و هم حجم معاملات در واحد زمانی است.

مثال: بازاری وجود دارد که در آن 10 فروشنده حاضرند 5 یورو را به فروش برسانند. ناگهان خریداری پیدا می‌شود که به 45 یورو نیاز دارد.

با توجه به این که مجموع یوروهای بازار برای فروش به میزان 50 یورو است، خریدار به راحتی می‌تواند 45 یورو خود را به دست آورد.

معامله‌گران اغلب نقدینگی ( liquidity ) را با نوسان یا پویایی ( volatile ) اشتباه می‌گیرند. نوسان در واقع به دامنه تغییرات قیمت در واحد زمان گفته می‌شود.

در یک بازار با نقدشوندگی بالا، نمودار قیمت در یک جهت خاص قرار نمی‌گیرد، زیرا تعادل بین عرضه و تقاضا برقرار است و ارزها با قیمت‌های منصفانه معامله می‌شوند.

تحلیل بورس

ویژگی های ارزهای نقدشونده

ارزهای نقدشونده دارای ویژگی‌های متمایزی هستند که در ادامه به مهمترین آن‌ها اشاره می‌کنیم.

اسپرد پایین ( Small Spread ) یا نوسان و نقدینگی تفاوت کم بین قیمت فروش و خرید

اگر ارز برای خریداران جذاب نباشد، فروشنده باید قیمت را پایین بیاورد تا زمانی که یکی از خریداران به آن علاقه‌مند شود.نوسان و نقدینگی

دسترسی رایگان به اطلاعات

در صورتی که ارزهای محبوب نقدشوندگی بالایی داشته باشند آنگاه برای اکثر معامله‌گران، تحلیلگران، خبرگزاری‌ها و غیره نیز جذاب هستند.

تشکیل بازار مظنه

نسبت عرضه و تقاضا به تعیین مظنه بازار ارزهای با نقدشوندگی بالا کمک می‌کند. ارزش ارزهای غیر نقدشونده اغلب توسط بانک‌های مرکزی تنظیم می‌شوند. به بیان ساده، هر چه ارز مورد نظر نقدینگی بالایی داشته باشد، قیمت آن توسط فاکتور عرضه و تقاضا تعیین می‌شود.

توسعه اقتصادی

ارزهای با نقدینگی پایین متعلق به کشورهای در حال توسعه هستند. اگرچه ارزهای پر مبادله به عنوان نقدشونده‌ترین جفت ارزها در نظر گرفته می‌شوند، اما زمانی ممکن است که قیمت یک دارایی کاهش یابد و به دلیل کمبود خریدار نتواند به فروش برسد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.