راه های افزایش ثروت


وقتی جوان بودم فکر می‌کردم پول مهمترین چیز در زندگی است، الان که پیر شده‌ام مطمنم که همینطور است. (اسکار وایلد – نمایشنامه نویس)

راه های افزایش ثروت

کسب ثروت و مال هدف نیست، بلکه ابزاری است تا انسان آخرت خویش را بسازد و باقیات صالحاتی از خود به جا گذارد؛ زیرا مال و ثروت، متاع قلیل دنیا و زینت زندگی دنیوی است؛ بنابراین، اگر در راستای اهداف تعیین شده الهی به کار گرفته نشود، نه تنها فتنه و کوره داغ آزمون الهی است، بلکه بلای جان آدمی خواهد شد که آخرت او را نیز تباه می سازد. باید توجه داشت کسب ثروت و مال و افزایش آن از طریق حلال نه تنها منفی نیست، بلکه به عنوان یک هدف مثبت میانی مورد تایید قرآن قرار گرفته است؛ زیرا کمک به نیازمندان و مسکینان از طریق انفاقات مالی، زمانی شدنی است که انسان به تولید ثروت پرداخته و آن را افزایش دهد تا خود و دیگران از آن بهره مند شوند. بر این اساس، خدا راهکارهایی را برای کسب و افزایش مال و ثروت بیان کرده که در این نوشتار به آنها پرداخته می شود.

از نظر کافرانی که اعتقادی به آخرت و عالم غیب ندارند و تنها به عالم شهادت و محسوس باور دارند که از طریق حواس انسانی شناسایی می شود، هیچ چیزی ارزشمندتر از مال و ثروت نیست که تامین کننده قدرت و ارزش اجتماعی آنان است؛ از همین رو آنان مال را نشانه کرامت و فقدان آن راه های افزایش ثروت را نشانه اهانت می دانند.(فجر، آیات 15 تا 17؛ اسراء، آیات 90 و 93؛ زخرف، آیات 31 و 32)

خدا در قرآن بیان می کند که کافران مترف، معیار ارزش انسانی را در همان ثروت می دانند و انسانیت را بر اساس آن تعریف می کنند(نساء، آیه 34؛ صف، آیه 11؛ هود، آیه 12؛ زخرف، آیات 51 و 53)؛ چرا که آنان قدرت و ثروت را، ملاک ارزش و معیار اصلی بهره مندی و خوشبختی انسان می دانند.(قصص، آیه 79)

اما از نظر آموزه های قرآن، مال و ثروت به تنهایی هیچ ارزش ذاتی ندارد.(آل عمران، آیه 116)، چه رسد که معیار ارزش گذاری انسان ها باشد و انسان بر اساس آن ارزشگذاری شود، بلکه ارزش مال و ثروت زمانی خواهد بود که با ایمان و عمل صالح آمیخته شود و ابزاری برای انجام وظایف الهی انسان و تزکیه نفس مورد استفاده قرار گیرد.(سباء، آیه 37)

پس اگر انسانی بی ایمان به خدا و غیب و آخرت باشد، هیچ چیزی نمی تواند خلا ناشی از آن را پر کند هر چند که تمام زمین و ما فیها به عنوان ثروت در اختیار آن شخص قرار گیرد.(آل عمران، آیه 116؛ حاقه، آیات 27 تا 29)؛ چرا که مال و ثروت مادی دنیوی هرگز با ایمان و دیگر نعمت ها و موهبت های معنوی الهی برابری نمی کند.

(آل عمران، آیه 157؛ نمل، آیه 36؛ قصص، آیات 79 و 80؛ زخرف، آیه 32؛ جمعه، آیه 11)

همچنین از نظر قرآن، رزق و نعمت آخرتی، بر امکانات مادی دنیوی و جاذبه های دلفریب آن برتری دارد؛ زیرا خیر مطلق است.(طه، آیه 131)

خدا درباره بیان مقایسه مال با آخرت می فرماید: مال و پسران، زیور زندگی دنیایند و نیکی های ماندگار از نظر پاداش نزد پروردگارت بهتر و از نظر امید نیز بهتر است. (کهف، آیه 46)

به هر حال، مال و ثروت از فضل الهی به بشر (بقره، آیه 198؛ مائده، آیه 2؛ توبه، آیه 76) و از جلوه های زینت زندگی دنیوی(کهف، آیه 46) و از امور ارزشمند و خیر برای انسان(بقره، آیات 180 و 216 و 272 و 273؛ کهف، آیه 95؛ حج، آیه 11) و از ابزارهای مفید و سازنده انسان برای آخرت سازی نیکو است؛ زیرا از نظر قرآن، مومنان می توانند از مال و ثروتی که با درستی و درستکاری کسب شده (اسراء، آیه 35) و با درستی انفاق و هزینه شده، آخرت خویش را بخرند.(توبه، آیه 111) و این گونه به کرامت واقعی دست یابند که با انفاق و اطعام به نیازمندان و یتیمان و مسکینان فراهم می آید.(فجر، آیات 15 تا 18)

یکی از جلوه های خلافت الهی انسان در زمین، آبادانی زمین از طریق تصرفاتی چون زراعت، دامداری و مانند آنها است.(هود، آیه 61؛ آل عمران، آیه 14).

همچنین انفاق مالی و زکوات، از واجبات شرعی است.(بقره، آیات 2 و 3؛ انبیاء، آیه 73؛ نحل، آیه 90؛ نور، آیات 24 و 37)، و شکی نیست که انفاق جز با تولید ثروت حلال و طیب امکان پذیر نیست، و کسی که تولید ثروتی ندارد، به سبب فقر، توانایی انفاق را از دست می دهد و از یک واجب شرعی محروم می شود.

از آنجا که مال و ثروت به عنوان یک ابزار مفید و سازنده در زندگی مادی دنیوی مطرح است که انسان از طریق آن می تواند آسایش و آرامش و سعادت دنیوی و اخروی خویش و دیگران را تامین کند و باقیات صالحاتی از خود به جا گذارد، کسب مال و ثروت حلال و طیب و افزایش آن در قالب «فضل» از امور ارزشی در فرهنگ قرآنی است. از همین رو خدا بارها از مومنان خواسته تا در پی کسب فضل خدا از جمله ثروت و مال حلال و طیب بروند.(روم، آیه 46؛ نور، آیات 32 و 34 و 38؛ نحل، آیه 16؛ روم، آیه 23؛ قصص، آیه 73)

براساس تعالیم قرآن، برای کسب روزی و افزایش مال و ثروت می توان از بسترها و عوامل زیر بهره گرفت:

1. ایمان: یکی از مهم ترین بسترهای افزایش ثروت و مال، ایمان به خدا و آخرت است. خدا در قرآن بصراحت در این باره می فرماید: و اگر مردم شهرها ایمان آورده و به تقوا گراییده بودند، قطعا برکاتی از آسمان و زمین برایشان می‏ گشودیم، ولی تکذیب کردند، پس به کیفر دستاوردشان گریبان آنان را گرفتیم. (مائده، آیه 96) همچنین خدا درباره نقش ایمان در افزایش ثروت و رزق می راه های افزایش ثروت فرماید:«خداوند برای آنان که کفران نعمت می کنند. مثلی زده است: منطقه آبادی که امن [و آرام] و مطمئن بود و همواره روزی اش از هر جا می رسید؛ اما نعمت خدا را ناسپاسی کردند و خداوند به خاطر اعمالی که انجام می دادند، لباس گرسنگی و ترس را بر اندامشان پوشانید.»

2. تقوای الهی: تقوای الهی که از طریق عمل به آموزه های اسلام کسب می شود(بقره، آیه 21) یکی از مهم ترین بسترهای افزایش مال و ثروت است. (مائده، آیه 96)

همچنین خدا درباره نقش تقوا در افزایش ثروت می فرماید: «و هر کس تقوای الهی پیشه کند، خداوند راه نجاتی برای او فراهم می کند و او را از جایی که گمان ندارد روزی می دهد. و هر کس بر خدا توکل کند، خداوند امر او را کفایت می کند. خداوند فرمان خود را به انجام می رساند و او برای هر چیزی اندازه ای قرار داده است.»(طلاق، آیات 2 و 3)

3. استغفار: از مهم ترین راهکارهای کسب مال حلال و افزایش رزق و ثروت، استغفار است. خدا به صراحت درباره نقش استغفار در ازدیاد رزق و روزی و مال و ثروت می فرماید: و گفتم از پروردگارتان آمرزش بخواهید که او همواره آمرزنده است تا بر شما از آسمان باران پی درپی فرستد و شما را با اموال و پسران یاری کند و برایتان باغ ها قرار دهد و نهرها برای شما پدید آورد.(نوح، آیات 10 تا 12) حضرت علی(ع) می فرمایند: «الاستغفار یزید فی الرزق؛ استغفار، روزی را زیاد می کند.»(بحارالانوار، ج4، ص277) در حدیث دیگری به کمیل سفارش فرمودند که اگر در رسیدن روزی تو کندی و آهستگی پیش آمد، آن را با استغفار چاره کن: «إذا ابطات الارزاق علیک فاستغفر الله یوسع علیک؛ هنگامی که رسیدن روزی ات کند می شود، از خداوند آمرزش بخواه تا روزی ات را وسیع گرداند.»(تحف العقول، 174)

4. عمل صالح: عمل صالح که مطابق آموزه های اسلام و شرایع آسمانی باشد، موجب افزایش رزق و روزی و مال و ثروت است؛ خدا به صراحت می فرماید: و اگر آنان به تورات و انجیل و آنچه از جانب پروردگارشان به سوی شان نازل شده است، عمل می کردند؛ قطعا از بالای سرشان برکات آسمانی و از زیر پاهایشان از برکات زمینی برخوردار می ‏شدند، از میان آنان گروهی میانه‏ رو هستند و بسیاری از ایشان بد رفتار می کنند.(مائده، آیه 66)

5. کار و تلاش: از راه های کسب روزی و افزایش راه های افزایش ثروت مال و ثروت، کار و تلاش است؛ زیرا اگر انسان فراتر از قسمت روزانه دنبال فضل الهی است، باید تلاش و کوشش کند و دنبال فضل الهی از طرق مختلف از جمله کار و تلاش باشد؛ زیرا از نظر قرآن، قسمت روزانه برای همگان مشخص است(زخرف، آیه 32)، اما فضل، نیازمند جستن است.(روم، آیه 46؛ نور، آیات 32 و 34 و 38؛ نحل، آیه 16؛ روم، آیه 23؛ قصص، آیه 73)

6. صدقه و انفاق: از دیگر راهکارهای قرآنی افزایش مال و ثروت، صدقه و انفاق است، به طوری که خدا در قرآن می فرماید حتی اگر فقیر از همان اندک سرمایه و ثروت خویش کمی را انفاق کند، خدا به او از فضل خویش کمک کرده و بر مال و ثروتش می افزاید. خدا به صراحت در این باره می فرماید: مثل کسانی که اموال خود را درراه خدا انفاق می کنند، همانند دانه ای است که هفت خوشه برویاند که در هر خوشه صد دانه باشد، خداوند برای هر کس که بخواهد آن را چند برابر می کند و خدا گشایشگر داناست.(بقره، آیه 261) امیرمومنان علی(ع) می فرماید: استنزلوا الرزق بالصدقه؛ با صدقه دادن، روزی خود را فرود آوردید.(کافی الاسلامیه، ج4، ص3، ح5- تحف العقول ص 60- من لایحضره الفقیه ج2، ص 66، ح 1730) آن حضرت در جای دیگر می فرماید: اذا املقتم فتاجروا الله بالصدقه؛ هرگاه دچار فقر و نداری شدید با صدقه با خداوند تجارت کنید. (نهج البلاغه، حکمت 258) امام باقر(ع) در این باره می فرماید: البر و الصدقه ینفیان الفقر و یزیدان فی العمر و یدفعان عن صاحبهما سبعین میته سوء؛ کار خیر و صدقه، فقر را می برند، بر عمر می افزایند و هفتاد مرگ بد را از صاحب خود دور می کنند. (من لایحضره الفقیه ج2، ص66، ح 1729) به سخن دیگر حتی کسانی که به دنبال تکاثر نه کوثر هستند و می خواهند بر ثروت خویش بیفزایند، با صدقه دادن می توانند ثروت خود را افزایش دهند و بدان برکت بخشند. از نظر آموزه های اسلامی کسی یا جامعه ای که دچار فقر است، برای رهایی از فقر باید با خداوند تجارت کند و راه تجارت با خدا این است که از اموالی که در اختیار دارد بخشی را انفاق کند و صدقه دهد؛ زیرا در هر مالی چه کلان و چه اندک، حق و سهمی الهی است که خاص سائلان و محرومان است (ذاریات آیه 19؛ معارج، آیات 24 و 25) و باید این حق راه های افزایش ثروت به آنان بازپرداخت شود؛ اما اگر این سهم در مال شخص و یا جامعه بماند، در حقیقت خیانت در امانت صورت گرفته است و خائن هرگز سود و بهره ای نخواهد برد.

25 راز سر به مهر میلیاردر شدن که احتمالا نمی دانید!(رازهای میلیاردر شدن)

رازهای میلیاردر شدن

همه ما آرزو می‌کنیم که بتوانیم در سنین جوانی هر چه زودتر میلیارد شویم و همواره به دنبال یافتن رازهای میلیاردر شدن هستیم. برای اکثر افراد این خواسته تنها یک رویای دور از ذهن است و فقط درصد کمی از افراد می‌توانند این رویا را به حقیقت تبدیل کنند. اما حقیقت این است که ثروتمند‌ شدن و میلیاردر شدن سن خاصی ندارد و هیچ‌وقت برای ثروتمند شدن دیر نیست.

اما به این نکته توجه کنید که اگر شما از جوانی این روند را شروع کنید، قطعاً توانایی فکری و جسمی بسیار بالاتری برای جمع‌آوری ثروت و رسیدن به موفقیت خواهید داشت، همچنین زمان بیشتری دارید تا بتوانید ثروت خود را گسترش دهید.

ممکن است شما هم این جمله معروف را شنیده باشید که اگر می‌خواهید ثروتمند شوید باید از رمز و تجربیات یک فرد با کارکشته و با‌تجربه در این زمینه استفاده کنید، به همین منظور ما سعی کردیم تا در این مقاله ۲۵ تا از رازهای میلیاردر شدن را با شما در میان بگذاریم و از تجربیات ثروتمندان و افراد با تجربه در این زمینه برای شما صحبت کنیم و به شما بگویم راز پولدار شدن بیل گیتس چه بود و رمز ثروتمند شدن در چیست.

رازهای میلیاردر شدن

تعلل کردن را متوقف کنید

اولین مورد از رازهای میلیاردر شدن که با شما در میان می‌گذاریم توقف هر آن‌چه است که باعث تعلل‌ شما در روند کارتان می‌شود. یکی از اشتباهات جوانان که مانع رسیدن آن‌ها به ثروت می‌شود، این است که فکر می‌کنند چون جوانند زمان کافی برای انجام همه کاری را خواهند داشت.

همچنین جوانان بر این اعتقادند که بازنشستگی یا ایجاد ثروت چیزی است که بعدها در زندگی آن‌ها شکل خواهد گرفت و از این رو بیشتر نگران مشغله‌های ذهنی امروزشان هستند. همین امر باعث می‌شود که کارهای امروز را به فردا، ماه‌ها و سال‌های بعد موکول کنند. همه باید این را بدانند که اگر واقعاً قصد دارند تا در آینده‌ای نزدیک میلیاردر شوند، باید بتوانند این عادت تعلل کردن را متوقف کنند.

رازهای میلیاردر شدن

میلیاردر شدن یک جادو نیست

ممکن است استفاده ما از کلمه «رازهای میلیاردر شدن» در عنوان این مقاله شما را به امید پیدا کردن یک راه حل تضمینی در زمینه میلیاردر شدن به اینجا کشیده باشد.

شما باید بدانید که میلیاردر شدن مانند تبلیغات تلویزیونی نیست که تنها به شما القا کند که با خرید کردن است که ممکن است بتوانید روزی پولدار شوید، اما متأسفانه کاملاً برعکس است، شما تنها با پس انداز‌کردن و سرمایه گذاری کردن در جاهای مطمئن است که می‌توانید در این راه موفق شوید.

اگر شما ثروت خود را تنها در راه رفتن به سمینارهای مرتبط با میلیاردر شدن و پولدار شدن صرف کنید، قطعاً در آینده خیلی نزدیک از امروزتان نیز فقیرتر خواهید شد. سه مورد از اساسی‌ترین رازهای میلیاردر شدن درپیروی کردن از این سه کلمه است؛ «کسب درآمد بیشتر»، «هزینه کمتر» و «سرمایه گذاری عاقلانه» در صورتی که علاقمند هستید بتوانید تصمیم درستی در سرمایه‌گذاری بگیرید مقاله «سرمایه گذاری مطمئن با سود بالا» را مطاله نمایید.

روی خودتان سرمایه گذاری کنید

هدف بعدی شما باید سرمایه‌گذاری کردن روی خودتان باشد. درواقع شما بهترین منبعی هستید که می‌توانید به واسطه آن به ثروت برسید.

سرمایه‌گذاری کردن روی خود به معنای بیشتر وقت گذاشتن برای تحصیلات، اصلاح مهارت‌های خود و قابلیت برقراری ارتباط با افراد جدیدی است که ممکن است به شما در راه رسیدن به هدفتان و توسعه فردی کمک کنند.

هرچه تحصیلات، مهارت، تجربه و ارتباط شما بیشتر باشد، فرصت‌های با ارزش‌تری نیز در اختیار شما قرار می‌گیرد که به معنای حقوق بالاتر و حق انتخاب گزینه‌های بیشتر برای شما در این راه است، که هر دو این عوامل به شما کمک می‌کنند تا بنیان مالی قوی‌تری پیدا کنید.

با کنترل درآمدتان برای خود بودجه بسازید

اگر به یاد داشته باشید در دومین مورد از رازهای میلیاردر شدن که این مقاله به شما گفتیم که راز موفق شدن داشتن درآمد بیشتر، هزینه‌ی کمتر و سرمایه‌گذاری هوشمند آن است. حال به شما می‌گوییم که به‌منظور به دست آوردن بودجه‌ای هرچند مختصر چگونه هزینه‌هایتان را باید کاهش دهید.

شما ابتدا باید میزان درآمد خود را مشخص کنید و هزینه‌های جاری که دارید را نیز حساب نمایید. بعد از بررسی کردن میزان هزینه‌های جاری خود محدودیت‌های مشخصی را برای هزینه‌هایتان تعیین نمایید و بسیار مراقب باشید که بیشتر از این هزینه‌های تعیین شده خرج نکنید.

همچنین بررسی کنید تا متوجه شوید که بیشتر پولتان را همواره در چه زمینه‌ای خرج می‌کنید. ممکن است با بررسی دوباره و کنترل این موارد بتوانید در مدت کوتاهی هزینه‌های غیرلازم خود را شناسایی و کنترل کنید. شما با انجام آن‌چه که گفته شد می‌توانید بودجه خود را طی یک برنامه، پس انداز کرده به سوی سرمایه گذاری هدایت کنید.

کاهش هزینه ها از رازهای میلیاردر شدن

بدهی‌های خود را پرداخت کنید

یکی از رازهای میلیاردر شدن بسیار مهم که اغلب توسط افراد نادیده گرفته می‌شود اولویت بخشیدن به پرداخت بدهی‌ها است. قبل از اینکه به‌طور منظم اقدام به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری کنید، معمولاً بهتر است بدهی‌هایی را که تا کنون نپرداخته‌اید را پرداخت کنید.

بدهی کارت اعتباری، بدهی دانشجویی و حتی وام خودرو، موارد گفته شده جزو عواملی هستند که می توانند نرخ و بهره سنگینی را برای شما به همراه داشته باشند که مانع پیشرف و موفقیتتان شده وشما را به سمت پایین سوق دهند.

همچنین موراد گفته شده شما را مجبور به پرداخت اقساط ماهیانه می‌کنند که خود به تنهایی جز عواملی است که بیشتر درآمد شما را تا مدتی طولانی کاملاً به خود اختصاص می‌دهد.

ریسک کنید

اگر به دنبال رازهای میلیاردر شدن هستید باید جرأت ریسک کردن داشته باشید. برای مثال باید جرأت این را داشته باشید تا در سهام‌هایی با ریسک و بازده بالاتر سرمایه‌گذاری کنید و حتی جرأت این کار را داشته راه های افزایش ثروت باشید تا کار فعلی خود را ترک کرده و شروع به انجام کاری با درآمد بیشتر کنید. یکی دیگر از رازهای میلیاردر شدن افراد ثروتمند این است که همواره اقدام به ریسک کردن‌های حساب شده می‌کنند.

درکارهایتان تنوع داشته باشید

حتی اگر ریسک پذیری یک استراتژی پربازده برای شما بود، باز هم ایده خوبی است که تلاش‌های خود را در زمینه‌های متنوع به کار ببرید. کار خود را فقط به یک مجموعه مهارت یا یک مجموعه ارتباط حرفه‌ای محدود نکنید.

راه های افزایش ثروت

نقش اخلاق در افزایش ثروت

نقش اخلاق در افزایش ثروت

اکثر انسان‌ها از رونق کسب‌وکارشان، شادمان و خوشحال می‌شوند.

اما دراین‌بین تعداد زیادی از کاسب‌ها هستند که در طول چندین سال تلاش و کوشش، پیشرفت چشمگیری نداشته‌اند.

این مسئله علت‌های مختلفی دارد که یکی از آن علت‌ها، عدم آگاهی افراد از روش‌ها و راه‌های افزایش ثروت است.

در این مقاله سعی داریم مسیری از کسب ثروت را بیان کنیم که با به‌کارگیری آن کسب‌وکار شما رونق زیادی پیدا می‌کند.

تعالیم اسلامی اصول اخلاقی ویژه‌ای را می‌آموزد که عمل به آن‌ها، موجب وسعت رزق و افزایش درآمد می‌شود.

ازآنجاکه غالب افراد ایرانی مسلمان هستند و گرایش مذهبی دارند، گاهی دیده می‌شود برخی کسب درآمد و افزایش رزق را کار پسندیده‌ای نمی‌دانند.

ب رای اینکه این شبهه برای همیشه برطرف شود استناد می‌کنیم به کلام امام صادق (علیه‌السلام) که فرمودند:

(کسی که گردآوری مال حلال را دوست ندارد، در او خیری نیست) نکته‌ای که حضرت در این روایت به آن اشاره می‌کند بحث گردآوری مال است.

حضرت کسب ثروت را امری مطلوب می‌داند.

حال که کسب ثروت امر مطلوبی است، راه‌ها و اصولی از نگاه اسلام وجود دارد که سبب افزایش ثروت می‌شود.

یکی از بال‌های پرواز به‌سوی موفقیت و به اوج رسیدن اخلاق است.

راه‌های افزایش ثروت و نقش اخلاق

۱. ایمان به قدرت خداوند

خدایی که حد و حدود ندارد و هر آنچه را بخواهد می‌تواند محقق کند.

اگر ذهنیت محدودی نسبت به قدرت خداوند داشته باشیم، خودمان محدود می‌شویم.

تا زمانی که ایمان نداشته باشیم به اینکه خداوند می‌تواند ثروت‌های زیادی را به سمت ما روانه کند، نمی‌توانیم به ثروت‌های زیاد برسیم.

زیرا قدم اولِ کسب ثروت، ذهنیت ثروت ساز است.

توجه به سرچشمه سرشار دارایی و بی‌نیازی و ارتباط نزدیک و صمیمانه با او، دریچه‌های ثروت را گشوده و هوشیاری و هوشمندی شناخت فرصت‌ها و امکانات درآمد بیشتر را به دنبال می‌آورد.

ایمان داشتن به اینکه خداوند قدرت مطلق است، ما را آماده دریافت عطایا و برخورداری از جود و کرم او را ایجاد می‌کند.

وقتی به قدرت ماورایی خداوند ایمان بیاورم، در درونم امید می‌جوشد و این امیدواری سبب می‌شود در کار و فعالیتم بهتر عمل کنم و ریسک‌هایی را بپذیریم و عمل کنم که نتیجه‌اش می‌تواند سودهای زیادی ایجاد کند.

ایمان، انسان‌ها را قدرتمند می‌کند و استعدادهای انسان را شکوفا می‌کند.

و هر چه ایمان انسان و یقین انسان قوی‌تر باشد، قدرت انسان در کار بیشتر خواهد بود و در مقابل هر انسانی که با شک و تردید در کار خود قدم بردارد، سبب سستی و بی‌رمقی در کار می‌شود.

نقش اخلاق - بلندهمتی در اهداف

۲. بلندهمتی در اهداف

هدف شما در کار اقتصادی بسیار در تحقق آنچه می‌خواهید مؤثر است. برخی انسان‌ها نگاه کلان دارند و برخی نگاه خورد.

در خصوص افزایش ثروت اینکه خودتان چه بخواهید در اینکه چه میابید مؤثر است. خداوند در بذل و بخشش رزق و روزی هیچ محدودیتی ندارد.

حضرت علی علیه‌السلام فرمودند: (برای هر کس همان چیزی است که قصد کرده و می‌خواهد) یعنی تا شما ذهنیت ثروت ساز و اهداف بلند در کار اقتصادی نداشته باشید، نمی‌توانید ثروت خود را افزایش دهید.

در پی اهداف و نیت حقیر اقتصادی نتایج کوچک به دست می‌آید و در اثر خواسته‌ها و اراده بزرگ توفیقات مالی بزرگی به دست می‌آید.

باید توجه داشت که همت بلند با خیال‌پردازی و آرزوهای دراز فرق دارد.

خیال‌پردازی دو ویژگی مذموم دارد: یکی بازدارندگی از عمل است و دیگری از دست رفتن فرصت‌ها و امکانات.

برخی از افراد گرفتار خیال‌پردازی‌های اقتصادی شده‌اند و از کسب ثروت جامانده‌اند.

۳. حسن نیت

متأسفانه با رونق فضای مجازی و ایجاد کسب‌وکارهای فراوان، اصول اولیه کسب درآمد دچار خدشه شده است.

عده‌ای نگاه اصلی و اولیه‌شان به کسب درآمد، فقط پول است و این سبب می‌شود کیفیت کالا یا خدماتی که عرضه می‌شود، کاهش پیدا کند.

وقتی تولیدکننده و کارآفرین، نیت سالمی از کسب‌وکار خود نداشته باشد، به‌مرورزمان نگاه مشتریان به اقلام و اجناس و خدمات بد و منفی می‌شود.

کیفیت، زمان ارتقا میابد که عشق و علاقه به مصرف‌کننده در کار بوده و نیت و قصد عمل‌کننده، فراتر از عایدات اقتصادی آن، خوب انجام شدن کار باشد.

کسی که نگاهش فقط پول است و برای پول کار انجام می‌دهد و به اینکه کارش چیست و به چه کسی می‌رسد، توجهی نمی‌کند، نمی‌تواند استعدادهای منحصربه‌فرد خود را شکوفا سازد.

حسن نیت یعنی فرد به دنبال این است که یک ارزشی را به مشتری ارائه دهد و قصد خیررسانی به مشتریان را داشته باشد.

اگر حسن نیت باشد، کیفیت بهبود پیدا می‌کند و سبب رونق و افزایش ثروت خواهد شد.

ذهنیت ثروت ساز چیست و چگونه یک ذهنیت ثروت ساز داشته باشیم؟

ثروت سازی مقوله ای جذاب است که بسیاری از افراد از این جذابیت سو استفاده می کنند. حتما تیترهای جنجالی مانند اینکه «سه سوته پولدار شوید» یا «تا سال آینده 10 میلیارد پول پس انداز کنید» را در اینستاگرام و جاهای مختلف دیده اید. تمام این تیترها جذاب اما دروغ محض هستند!

باید بدانید که شما قبل از هر چیزی باید ذهنیت ثروت ساز داشته باشید و بدون داشتن ذهنیتی درست، نمی توانید سه سوته پولدار شوید!

در این مقاله شما خواهید دانست که در ذهن افراد ثروتمند چه خبر است و آنها چه کارهایی را برای ثروتمند شدن انجام داده اند. در ادامه مطلب با وبسایت راستین همراه باشید و با طرز فکر افراد دارای ذهنیت ثروتمند بیشتر آشنا شوید.

ذهنیت ثروت ساز چیست؟

زمانی که با افراد ثروتمند صحبت می کنیم، متوجه شباهت هایی میان آنها می شویم. مثلا افراد ثروتمند به عادت های خوب اعتیاد دارند، سخت کوش هستند، مثبت اندیش و پرانرژی اند، بلدند چگونه از هیچ پول درآورند و… .

ذهنیت ثروت ساز چیست؟

اینگونه افراد در واقع افکار ثروت ساز دارند و همین افکار و ذهنیت ثروت ساز باعث شده که با دیگر افراد جامعه متفاوت باشند. برای ثروتمند شدن منتظر معجزه نباشید، هیچگاه از آسمان برایتان پول نازل نمی شود و یا دست روی دست گذاشتن، پولدار نخواهید شد.

شما باید ذهنیت ثروت را در درون خود ایجاد کنید و مجموعه ای از رفتارها و باورها را در پیش بگیرید که با افراد فقیر متفاوت باشد. برای داشتن ذهنیت ثروت ساز، ضروریست که 7 راز مهم در مورد ذهنیت ثروت ساز بدانید.

6 راز مهم برای داشتن ذهنیت ثروت ساز

چگونه ذهنیت ثروت ساز داشته باشیم؟ خلقت ما انسان ها به گونه ای است که به افکار منفی گرایش و تمایل بیشتری داریم.

ذهنیت ثروت ساز

کسانی که لایف استایل ثروت ساز دارند بر این منفی نگری غلبه می کنند که البته، کار چندان آسانی هم نیست! اما شما با مثبت نگری و عادت به انجام یک سری از کارها، می توانید پول را به سمت خود فرا بخوانید. معامله خوبیست نه؟

وقتی جوان بودم فکر می‌کردم پول مهمترین چیز در زندگی است، الان که پیر شده‌ام مطمنم که همینطور است. (اسکار وایلد – نمایشنامه نویس)

چه بخواهیم چه نه پول جزو واجبات زندگیست تا جایی که اسکار وایلد، نمایشنامه نویس معروف می گوید پول مهم ترین چیز در زندگی است. در قرن 21 ام داشتن پول زیاد، شاید ما را به طور قطع خوشبخت نکند اما بی پولی حتما باعث بدبختی است.

رازهای افراد با ذهنیت ثروت ساز چیست؟ در ادامه به برخی از ویژگی های افراد با ذهنیت ثروت ساز می پردازیم.

1- خودشان را باور دارند

اگر خودت را باور نکنی در زندگی به جایی نخواهی رسید و احتمالا ثروت سازی برای شما پروسه ای سخت و یا غیرممکن خواهد بود. برای داشتن خودباوری اول از همه باید دید مثبت داشته باشید. نیمه پر لیوان را نگاه کنید و از غر زدن بی مورد بپرهیزید.

علاوه بر این، باید بزرگ فکر کنید. خود را در موقعیتی ایده آل و ثروتمند تصور کنید.

انرژی و تصویر سازی، مانند یک تخته شیرجه برای ثروت سازی هست. (برایان تریسی – نویسنده کتاب خودیاری)

این سوالات را از خود بپرسید:

دوست دارید چه شغلی داشته باشید؟ وقت خود را با چه کسی سپری خواهید کرد؟ کجا زندگی خواهید کرد؟ در اوقات فراغت خود چه تفریحاتی خواهید کرد؟ همه اینها بخشی از تصویر سازی نامحدود و جسورانه شما در مورد ثروت است.

2- افراد با ذهن ثروت ساز کمتر خرج می کنند

تصور کنید در حال حاضر یک کارآفرین هستید که دائما با افراد موفق در رفت و آمدید، در یکی از بهترین مناطق شهرتان با آب و هوایی خوب زندگی می کنید و چشم انداز روبرویی منزل شما فضایی سبز با درختان بلند است.

شما صبح زود قبل از هر چیزی شال و کلاه می کنید و در این فضای سبز ورزش می کنید، به منزل برمی گردید و پس از دوش صبحگاهی، روز کاری خود را به عنوان یک کارآفرین شروع می کنید. تصورش هم لذتبخش بود نه؟

2- افراد با ذهن ثروت ساز کمتر خرج می کنند

من با اطمینان به شما می گویم که برای رسیدن به ثروت باید کمتر خرج کنید. کسانی که ذهنیت ثروت ساز دارند، زمانی که نیاز باشد صرفه جویی می کنند. یکی از اصول اولیه ثروت سازی، زندگی در سطحی پایین تر از سطح توانایی های مالی اتان هست.

ذهنیت ثروت ساز

ضرب المثلی هست که می گوید “شیطان در جزئیات است” و شما با حذف چند هزینه غیر ضروری که به ظاهر کوچک هستند می توانید به مقدار زیادی صرفه جویی کنید.

برای داشتن ذهنیت ثروت ساز به 4 تا از مهم ترین هزینه های خود در زندگی فکر کنید و سپس در نظر بگیرید که چگونه می توانید هزینه های خود را کاهش دهید.

ثروتمندان در چه هزینه هایی صرفه جویی می کنند

 • برای خرید خانه زیاد هزینه نمی کنند

افراد دارای ذهنیت ثروت ساز برای 4 نفر یک خانه بزرگ با ظرفیت 10 نفر نمی خرند و حتی اگر پول خرید خانه نداشته باشد در مناطق خیلی گران قیمت خانه اجاره نمی کند.

کنترل هزینه های مسکن به شما کمک می کند پول خود را برای سرمایه گذاری ها و کارهای بیشتر ذخیره کنید. مگر اینکه زمینه شغل شما خرید و فروش ملک و املاک باشد، در این حالت قضیه فرق خواهد کرد.

برای داشتن تفکر ثروت ساز، چرا باید در هزینه های مسکن صرفه جویی کنیم؟ خانه بزرگتر از حد نیاز، منجر به هزینه های بیشتر می شود. قبوض آب و برق بیشتر خواهد شد و هزینه های بیشتری نیز برای تعمیرات، خرید لوازم منزل و… خواهید پرداخت.

علاوه بر این، سکونت در محلات خیلی گران قیمت با هزینه اضافی همراه هستند و قیمت کالاها و خدمات در داخل و اطراف منطقه بالاتر خواهد بود.

 • افراد با ذهنیت ثروت ساز ماشین صفر نمی خرند

چیزی است که من به شما پیشنهاد می کنم. یک ماشین دست دوم 2 ساله بخرید. و پس از پرداخت مبلغ، ماشین را برای 5 الی 10 سال دیگر نگه دارید.

اگر قصد خرید ماشین دارید، خوب بگردید و یک ماشین دست دوم بخرید که هزینه استهلاک بالایی نداشته باشد.

از وسیله نقلیه خود به صورت مقرون به صرفه نگهداری کنید و آن را به طور منظم سرویس کنید. بهتر آن است که یک تعمیرکار معتبر و منصف برای کارهای مکانیکی اتومبیل اتان پیدا کنید و کارهای سرویس ماشین را همیشه به او بسپارید.

نمایندگی ها قیمت های بالایی را برای کارهای تعمیر و نگهداری دریافت می کنند و تعمیرات غیرضروری زیادی انجام می دهند که فقط هزینه اضافی روی دست شما می گذارد.

افراد با ذهنیت ثروت ساز ماشین صفر نمی خرند

 • رستوران ها جیب شما را خالی می کنند

کسانی که ذهنیت ثروت ساز داشته اند، قبل از اینکه به طور کامل ثروتمند شوند در هزینه های غذا و نوشیدنی خود صرفه جویی کرده اند.

صرف غذا در بیرون را محدود کنید و زمانی که خیلی گرسنه هستید به خرید مواد غذایی نروید. هنگامی که برای خرید مواد غذایی خرید می کنید، بررسی کنید که چه زمانی اقلام مورد علاقه شما به فروش می رسد. سپس انبار کنید.

اقلام و مواد غذایی غیرضروری مانند چیپس و پفک به مقدار خیلی کم خرید کنید. آنها علاوه بر مصرف پول ما، برای سلامتی شما چندان خوب نیستند. اگر می خواهید بدانید چگونه ذهنیت ثروت ساز داشته باشیم، باید عاقلانه خرج کنید.

صرفه جویی در پول به هنگام تفریح، یکی دیگر از نکات کلیدی داشتن ذهنیت ثروت ساز است. همه ما در زمانی که کار نمی کنیم به تفریح و خوشگذرانی نیاز داریم. تفریح بخش مهمی از موفقیت است و ما حق نداریم آن را حذف کنیم!

3- افراد با ذهنیت ثروت ساز، پول بیشتری در می آورند

تصمیم بگیرید چه چیزی برای شما مهم است و برای آن پول خرج کنید. می خواهید چند ماه یکبار به یکی از شهرهای ایران سفر کنید؟ دوست دارید تجهیزات ورزشی تهیه کنید و با دوستانتان به اسکی و یا کوهنوردی بروید؟ تفریحی که برایتان در اولویت است را پیدا کنید و سپس یک بودجه برایش در نظر بگیرید.

این نکته را فراموش نکنید که به هنگام پول خرج کردن برای تفریحاتی که برای شما مهم هستند، نباید احساس گناه کنید. در افکار انسان های ثروتمند، اهمیت به تفریح سالم همیشه دیده می شود.

بیشتر بخوانید: راز ثروتمند شدن چیست

3- افراد با ذهنیت ثروت ساز، پول بیشتری در می آورند

زمانی که تمام صرفه جویی های بالا را انجام دادید و هزینه هایتان را کنترل کردید، هم اکنون باید پول درآورید. اگر در شرکتی مشغول به کار هستید از حقوق و دستمزد در زمینه کاری خود مطلع باشید و اگر با نرخ های بازار دستمزد دریافت نمی کنید، از کارفرمای خود درخواست افزایش حقوق کنید.

ذهنیت ثروت ساز

اگر کیفیت کاری شما مناسب بود و درخواست افزایش حقوق مورد قبول واقع نشد، بهترین کار تغییر کارفرماست. در عین حال شما باید به طور دائم در حال آموزش و به روز رسانی دانش خود باشید. ابتدا بدانید در چه کاری خوب هستید و سپس سعی کنید در آن فوق العاده باشید.

افرادی که ذهنیت ثروت ساز دارند معمولا به داشتن شغل دوم فکر می کنند. وقتی روی شغل اصلی یا حرفه خود تمرکز کافی داشتید، شغل دومی برای خود دست و پا کنید. .

مثلا مهارت ریاضی خوبی دارید؟ می توانید به اندازه یک یا دو ساعت، کلاس خصوصی برگزار کنید یا می توانید یک پیج اینستاگرامی بزنید و محصولات تولیدی دست ساز خود را بفروشید.

 • با اجاره دادن چیزی درآمد کسب کنید

اگر سوئیت و یا واحدی اضافه دارید آن را به مسافران اجاره دهید. در ایران وبسایت هایی مانند لیدوماتریپ و جاجیگا واحدهای مختلف را به مسافران به صورت آنلاین اجاره می دهند و شما می توانید واحد خالی خود را در آنجا ثبت کرده و به صورت آنلاین مسافر پیدا کنید.

حتی می توانید ماشین خود را اجاره دهید و از طریق آن درآمدهای خوبی بدست بیاورید. ذهن ثروتمند چیست؟ همین است که بتوانید بدون پول و فقط از طریق اموالتان، ثروت کسب کنید.

4- ذهنیت های ثروت ساز، بدهی بالا نمی آورند و یا آنها را تسویه می کنند

کاهش بدهی یک سرمایه گذاری عالی است. بدهی ها را رفته رفته کاهش دهید و زیر بار هیچ بدهی جدیدی نروید.

هربار که درآمد شما افزایش پیدا می کند، بدهی ها را با سرعت بیشتری پرداخت کنید. برای اینکه بتوانید روش صحیح پرداخت بدهی را یاد بگیرید، می توانید مقاله راز ثروتمند شدن و پرداخت بدهی با روش گلوله برفی را مطالعه کنید.

5- ذهنیت ثروت ساز، سرمایه گذاری می کند

ساختن ثروت زمان می برد و هیچکس یک شبه پولدار نشده است. میانگین میلیونر های (به دلار) جهان، 49 ساله است. بنابراین، شما ممکن است در مراحل 1، 2، 3 و 4 ثروت آفرینی باشید.

5- ذهنیت ثروت ساز، سرمایه گذاری می کند

بیایید یکبار دیگر این مراحل را مرور کنیم عبارتند از:

 • به خودباوری برسید
 • پول کمتری خرج کنید
 • کسب درآمد بیشتر
 • بدهی هایتان را پرداخت کنید

زمانی که راه های افزایش ثروت یک ذهنیت ثروت ساز تمام مراحل بالا را انجام داد، نوبت به سرمایه گذاری می رسد. سرمایه گذاری عاقلانه یک استراتژی مهیج برای ایجاد ثروت است.

به طور مثال می توانید در بازار بورس و یا ارز دیجیتال سرمایه گذاری کنید. البته در وضعیت کنونی ایران سرمایه گذاری در بازارهای بورس داخلی نیاز به بررسی و کمک گرفتن از اشخاص متخصص دارد.

 • هر گونه پول بادآورده ای را سرمایه گذاری کنید

در محل کار پاداش دریافت کرده اید؟ خرجش نکنید و آن را سرمایه گذاری کنید. یا ابتدا از آن برای پرداخت بدهی استفاده کنید. سودی از سهام به دست آورده اید؟ دوباره آن را سرمایه گذاری کنید. به این ترتیب وسوسه نمی شوید که سود سهام خود را مجدد خرج کنید.

 • ذهنیت ثروت ساز، به سرمایه گذاری بلند مدت نگاه می کند

مثلا زمانی که نوبت به سرمایه گذاری در سهام می رسد، بلندمدت فکر کنید. بازار سهام سقوط خواهد کرد و این ممکن است واقعا شما را بترساند. اما تاریخ نشان داده در بلند مدت، ارزش بازار سهام همیشه بالاتر می رود.

آن مرد را بخاطر بیاورید که 1 بیت کوین کامل خود را فروخت تا پیتزا بخرد. اما اگر به همان 1 بیت کوین به چشم یک سرمایه گذاری بلند مدت نگاه می کرد، هم اکنون صاحب هزاران دلار پول بود.

6- ذهنیت های ثروت ساز، عادت های شخصی خوب را تقویت می کنند

بیشتر مواردی که تا به اکنون در مورد تفکر ثروت ساز به آن اشاره کردیم مربوط به عادت های پولی است. اما ثروت سازی فراتر از این چیزهاست، چیزهایی مانند عادات شخصی خوب!

6- ذهنیت های ثروت ساز، عادت های شخصی خوب را تقویت می کنند

اگر نسبت به عادات شخصی خود بی تفاوت باشید و عادات بد را ترک نکنید، هیچگاه به ثروت، موفقیت و آرامش نخواهید رسید. در اینجا چند عادت خوب وجود دارد که باید در نظر بگیرید.

بهای ثروتمندی، سخت کار کردن است. ثروتمندان کمی در دنیا وجود دارند که به شما بگویند برای ثروتمندی نیازی به سخت کوشی ندارید! شاید بگوییم اصلا محال است. مگر اینکه پدر پولدار داشته باشید.

برای ساختن ثروت به سطح انرژی بالایی نیاز دارید. به طور منظم تمرین کنید. خوب بخورید و به اندازه کافی بخوابید.

“تو همانی هستی که دوستت هست”. اطراف خود را با افراد موفقی احاطه کنید که ذهنیت ثروت ساز دارند. اگر انگیزه کافی داشته باشید شما نیز ثروتمند خواهید شد.

در شغل یا حرفه خود به دنبال یک مربی حرفه ای باشید. مربیان همه جا هستند. می توانید از مربی ها برای توسعه راه های افزایش ثروت فردی و بیزینس خود کمک بگیرید.

تمامی مواردی که مربی اتان به شما می گوید را رعایت کنید. از آنها سوال بپرسید و با دقت به آنچه می گویند گوش دهید.

نگرش مثبتی نسبت به پول و زندگی داشته باشید. با دیگران منصفانه و با احترام رفتار کنید. برای موفقیت روی دیگران و ارزش های اخلاقی پا نگذارید.

زمانی که انسان خوبی باشید و مثبت اندیش باشید شانس بیشتری برای جذب ثروت مالی دارید.

اگر به طور ارثی ذهنیت ثروت ساز ندارید، این مقاله را حتما بخوانید!

ذهنیت ثروت ساز ارثی

بسیاری از افراد داشتن ذهنیت ثروت ساز را از پدر و مادر و اجدادشان یاد گرفته اند! زمانی که چنین اشخاصی را می بینیم تصور می کنیم آنها پدر پولدار یا شانس زیادی داشته اند و ما نمی توانیم جزوی از این افراد باشیم.

در حالیکه ثروتمندی فرمول های خاصی دارد که با دانستن آن می توانیم تا حد زیادی به اهداف مالی امان نزدیک شویم.

اهداف مالی شما چیست؟ رقمی که همین الان از ذهنتان عبور کرد دست یافتنی است، فقط کافیست شروع کنید و مرد عمل باشید.

هوش مالی چیست + راههای تقویت هوش مالی

این سوال که چرا بعضی افراد به راحتی پول در می آورند و بعضی با وجود کار زیاد و سخت به جایی نمی رسند پرسشی است که پاسخ آن را در این مقاله می خوانید. برخورداری از هوش مالی تفاوت میان افراد پولدار با افراد سطح متوسط و فقیر جامعه است.

اگر می خواهید سطح درآمد خود را ارتقاء دهید و به بهبود کیفیت زندگی خود و خانواده خودتان کمک کنید، پیش از هر اقدامی لازم است بدانید هوش مالی چیست و راههای تقویت هوش مالی چیست که باعث ثروتمند شدن افراد می شود. آیا برخورداری از هوش مالی، ذاتی است یا اکتسابی بوده و از طریق تمرین و یادگیری می توانیم هوش مالی بالایی داشته باشیم؟!

خبر خوب این است که هوش مالی با IQ متفاوت بوده و تمام افراد جامعه می توانند برای تقویت هوش مالی خود و بهبود وضعیت زندگی با افزایش درآمد از طریق یادگیری تکنیک های ساده و کاربردی اقدام کنند. رازهایی که ثروتمندان می دانند همان تکنیک های هوش مالی است، در ادامه توضیحات بیشتری شرح داده ایم:

هوش مالی چیست و چه تفاوتی با آی کیو دارد؟

به محض اینکه در متون مختلف، اصطلاح “هوش” به چشمتان می خورد احتمالا به یاد آی کیو بالا و توانایی های ذهنی ذاتی افرادی می افتید که باهوش به دنیا می آیند. اما هوش مالی به معنی هوش ذهنی نیست و نوعی از درک صحیح از عملکرد پول است. هوش مالی یا Financial IQ به توانایی های یک فرد برای حل مشکلات مالی خود و دیگران گویند.

به افرادی که شناخت صحیحی از پول داشته و می دانند که چطور به جای کار کردن برای پول، پول را برای کسب درآمد به کار بگیرند، افراد دارای هوش مالی بالا گویند.

این هوش می تواند ذاتی باشد اما اگر به طور ذاتی از این توانایی برخوردار نیستید و بر این باور هستید که همیشه به دنبال پول راه های افزایش ثروت بوده اید و پول از شما فرار می کند، باید بگوییم جای نگرانی نیست، زیرا این هوش قابل یادگیری است؛ شما نیز می توانید آهنربای پول باشید.

هوش مالی از نظر رابرت کیوساکی که معروف ترین نویسنده کتاب های هوش مالی در دنیا است، اینطور تعریف می شود که این توانایی یک مفهوم ذهنی است که به عملکرد یا کارهای خاصی اشاره دارد که ثروت را به زندگی شما می آورد.

در حقیقت آی کیو یک توانایی و مزیت ذاتی است که با تمرین قابل افزایش است، اما هوش مالی توانایی است که حتی افراد با آی کیو پایین هم می توانند به راحتی آن را تقویت کنند. البته اگر فردی هم زمان با تقویت هوش مالی از هوش ذاتی “IQ” برخوردار باشد، می تواند مهارت بهتری در تصمیم گیری ها داشته و در کسب و کار خود موفق تر عمل کند.

هوش مالی چیست و چه تفاوتی با آی کیو دارد؟

ماتریس هوش چیست؟

جیمی مک‌اینتایر در کتاب خود که “درس‌هایی که آرزو داشتم در مدرسه یاد می‌گرفتم” نام دارد، ماتریس هوش را اینگونه تعریف می کند که این ماتریس یک مفهوم از روش هایی است که برای مدیریت امور مالی پیشنهاد می شود و از طریق آن می توان به استقلال مالی رسید.

برای افزایش هوش مالی می توان از راهکارهای علمی و تکنیک های مشخص استفاده کرد. تفاوت افرادی که شرایط مالی سختی دارند با افراد ثروتمند، بی اطلاعی از این تکنیک ها است. اگر می خواهید زندگی خود را تغییر دهید، لازم است باورهای قدیمی خود را فراموش کرده و تکنیک های هوش مالی را جایگزین آنها کنید.

کاربرد هوش مالی چیست؟

با یادگیری تکنیک های هوش مالی از پس چالش های سخت مالی بر خواهید آمد و درآمد بالاتر و پول راحت تری را بدست می آورید. اقتصاددانان کاربرد هوش مالی را در ایجاد توانایی برای بدست آوردن پول زیاد در زمان کم می دانند.

با افزایش هوش مالی، یا همان افزایش دانش، اطلاعات و آگاهی برای ثروت آفرینی، حل مسائل اقتصادی و مدیریت بحران های مالی ساده خواهد بود و به طور عامیانه به آن شم اقتصادی هم می گویند. با داشتن شم اقتصادی می توانید فرصت های پولساز را شناسایی کرده و با صرف کمترین زمان بیشترین پول را از شیوه های سالم و اخلاقی بدست بیاورید.

ویژگی افرادی که هوش مالی بالا دارند

رابرت کیوساکی، که از مطرح ترین ثروتمندان خودساخته در دنیا شناخته شده است، معتقد است که هوش مالی به نحوه رفتار فرد با پول بستگی دارد. این رفتار بر پایه سه مفهوم سرمایه، بدهی و جریان مالی اشاره دارد.

او شرح می دهد که فردی که از هوش مالی بالا برخوردار است، با بررسی مواردی چون نوع کسب ‌و کار، میزان درآمد، سرمایه ثابت، هزینه‌ ها و شناخت نحوه به کار گرفتن پول و افراد باهوش و توانمند در کارها و … می‌ تواند به ثروت و درآمد بالا برسد.

بنابراین می توانید متوجه شوید که اگر سالها برای دیگران کار کرده اید و با هوش ذاتی و IQ بالای خود کارفرما هایتان را که از آی کیو پایینی برخوردار بوده اند ثروتمند کرده اید، این است که شما از هوش مالی بالایی نداشته اما کارفرمایان هوش مالی بالایی داشته است و رازهایی را می دانسته که شما از آن بی اطلاع بوده اید!

روش های ساده برای تقویت هوش مالی چیست؟

در این قسمت، راهکارهای ساده برای تقویت و افزایش هوش مالی را شرح می دهیم اگر آماده تغییر افکار و افزایش درآمد خود هستید، پیشنهاد می دهیم این بخش را تا انتها به دقت مطالعه کنید:

با مفاهیم کلی حسابداری، نظیر دارایی، بدهی، سرمایه آشنا شوید. لازم است تشخیص خریدهایی که انجام می دهید در ستون دارایی، بدهی یا سرمایه شما قرار می گیرد.

برای اینکه ستون درآمد خود را بالا برده و ستون هزینه های را پایین بیاورید، لازم است بدانید که نباید از منبع درآمد شغل خود هیچ هزینه ای کنید، بلکه لازم است با شیوه های سرمایه گذاری بر کسب و کارهای دیگران و دریافت سود بدون صرف زمان آشنا شوید تا بتوانید هزینه های خود را از منبع سود سرمایه گذاری در کسب و کارهای متعدد تامین کنید.

یک فرد ثروتمند حتی یک ریال از درآمد شغل را به هزینه تبدیل نمی کند او درآمدش را در سبدهای مختلف مالی نظیر اوراق بهادار، سهام، املاک و مستغلات و … سرمایه گذاری می کند و با نظارت دقیق بر آنها، ستون درآمد خود را قوی بنا می کند تا به استقلال مالی برسد.

شما می توانید شغل شخصی خود را داشته باشید اما این شیوه به همه توصیه نمی شود، می توانید در کنار شغل فعلی خود به پس انداز و سرمایه گذاری در کسب و کارها بپردازید. با افزایش سود سرمایه گذاری، دیگر از منبع درآمد شغل خود هزینه ای نخواهید کرد.

بنابراین بدون تاسیس شرکت خصوصی هم می توانید کارمند خوبی باشید و ارتقاء شغلی پیدا کنید ولی تفاوت شما با دیگر کارمندان این است که شما می دانید نباید حقوق خود را خرج هزینه های زندگی کنید بلکه کاری که باید انجام دهید سرمایه گذاری صحیح در بخش های مختلف بازارهای مالی است.

افراد ثروتمند با هوش مالی بالا که توانایی به کارگیری پول در کسب و کارهای دیگر را دارند، هرگز سرمایه خود را صرف خرید ماشین و خانه که هیچ درآمدی برای آنها ندارد و هزینه محسوب می شود، نمی کنند.

بلکه آنها پولی که از درآمدشان به دست می آورند صرف سرمایه گذاری کرده و از سود بدست آمده از سرمایه گذاری، خریدهای تجملی و هزینه هایی نظیر خرید ماشین را انجام می دهند. به عنوان توصیه های افزایش هوش مالی به نکات زیر توجه داشته باشد :

 • مدیریت زمان داشته باشید
 • توانایی حل مسئله را در خود پرورش دهید
 • داشتن طرح عملیاتی
 • به حداقل رساندن بدهی
 • برای حفاظت از پول‌تان سرمایه‌گذاری کنید
 • در تعامل بودن با مدیران مالی موفق
 • تعیین اهداف مالی بلندمدت و کوتاه‌مدت
 • توصیه‌ گرفتن از متخصصین مدیریت مالی

فرق دارایی و بدهی از نظر هوش مالی

فرق دارایی و بدهی چیست؟ چطور می توان تشخیص داد خریدی که انجام داده ایم، جزء دارایی های ما محسوب می شوند یا صرفا بدهی و هزینه هستند؟

یکی از راههای شناخت نوع خریدهایی که انجام میدهید این است که اگر هزینه ای که می کنید برای شما درآمدزایی داشته باشد، می توانید آن خرید را در ستون دارایی ثبت کنید.

اما اگر خریدی که انجام می دهید برای شما درآمدزایی نداشته و برای نگهداری از آن متحمل پرداخت هزینه می شوید و یا بعد از خرید به علت دست دوم شدن، قیمت کالای خریداری شما کاهش می یابد آن خرید به ستون هزینه و بدهی اضافه می شود.

 • به طور مثال ممکن است یک سرویس نقره گران قیمت خریداری کنید ولی زمانی که قصد فروش آن را داشته باشید حتی به یک دهم قیمت هم خریدار نداشته باشد، در این حالت شما متحمل هزینه شده اید.
 • همچنین اگر ماشینی خریداری کنید که درآمدی از آن کسب نکرده و صرفا به مرور زمان به علت استهلاک از قیمت آن کاسته شده و برای استفاده و نگهداری آن هزینه کنید، در این حالت استهلاک و هزینه های ماشین، پول را از ستون درآمد و دارایی خارج کرده و ستون هزینه ها را افزایش میدهد. واضح تر بگوییم، هر خریدی که پول را از حساب شما خارج کند و پولی را به حسابتان سرازیر نکند، هزینه محسوب می شود.

فرق دارایی و بدهی از نظر هوش مالی

فرق افراد فقیر، متوسط و ثروتمند در بکارگیری هوش مالی چیست؟

 • افراد فقیر کار می کنند و پولی که بدست می آورند، به هزینه تبدیل می کنند. افراد متوسط کار می کنند، وام می گیرند و بدهی می خرند، آنها پولی که بدست می آورند صرف پرداخت اقساط و هزینه های تجملی می کنند که به دوستان و اطرافیان خود نشان دهند که ثروتمند هستند اما در حقیقت آنها ثروتمند نبوده و زیر بار بدهی و هزینه قرار دارند.
 • می گویند افراد فقیر و متوسط برده پول هستند زیرا آنها برای پول کار می کنند، زیرا آنها سخت کار می کنند شغل دوم می گیرند و … تا بتوانند پول بیشتری برای هزینه های خود داشته باشند.
 • اما افراد ثروتمند حقیقتا برای پول کار نمی کنند و پول برای آنها کار می کنند. زیرا ثروتمندان با پول خود دارایی هایی می خرند که برای آنها درآمدزایی دارد. هر ریال از پول آنها مانند کارمندی است که 24 ساعته برایشان کار می کند و در کسب و کارهای مختلف ثروت آفرینی می کند.
 • اما افراد فقیر و متوسط پولشان را هزینه کرده و برای خود بدهی می خرند. آنها همیشه به دنبال پول هستند و هر چه بیشتر کار می کنند هزینه هایشان هم بیشتر می شود و معمولا در بهترین حالت درآمد و هزینه زندگی آنها سر به سر می شود.
 • افراد فقیر و متوسط خرج می کنند اگر چیزی باقی ماند پس انداز یا سرمایه گذاری می کنند، اما افراد ثروتمند اول سرمایه گذاری می کنند و از درآمد سرمایه گذار خود هزینه می کنند.

نقش یادگیری در افزایش هوش مالی

افراد ثروتمند هیچ گاه از یادگیری برای افزایش هوش مالی دست نمی کشند. این گروه از افراد جامعه در باره پول درآوردن، سرمایه گذاری، اطلاعات مربوط به اموال و دارایی ها، سهام و … همواره در حال یادگیری هستند.

همیشه آنها را در حال گوش دادن به فایل صوتی در مورد هوش مالی، برنامه رادیویی در مورد راههای افزایش ثروت، مطالعه در خصوص تکنیک های پولساز و … می بینید. آنها درباره پول با بقیه صحبت می کنند، به سمینارهای آموزشی هوش مالی می روند و بخش اقتصاد روزنامه ها را مطالعه می کنند.

ثروتمند بودن اتفاقی نیست، یادگیری نقش مهمی در افزایش هوش مالی ایفا می کند. پول درآوردن برای افراد ثروتمند تبدیل به یک عادت شده و بخشی از زندگی روزمره ثروتمندان به شمار می رود. افرادی که می دانند راز ثروتمند شدن، داشتن هوش مالی بالا است، به طور مداوم در تلاش هستند تا هوش مالی خود را بالا ببرند.

از بهترین راههای تقویت هوش مالی

از بهترین راههای تقویت هوش مالی

اگر می خواهید بدانید که چطور راه های افزایش ثروت می توان هوش مالی را تقویت کرد و بهترین راههای تقویت هوش مالی چیست، باید بگوییم شما هم می توانید افراد ثروتمند باشید و یکی از بهترین شیوه ها برای تقویت هوش مالی استفاده از دوره های آموزش آزاد مهارتی است.

یادگیری تکنیک های هوش مالی جزو مهارت های مورد نیاز در زندگی هر انسانی است. اگر این علم را نیاموزید قطعا تا پایان عمر از مشکلات مالی رنج خواهید برد و هرگز درآمد کافی نخواهید داشت. با وجود درآمد پایین راه های افزایش ثروت و کار سنگین و طاقت فرسا باید انتظار پیری و کهولت زودرس بیماری و … هم داشته باشید؛ بنابراین راهی جز تقویت هوش مالی باقی نمی ماند.

در حقیقت کلید حل مشکلات مالی حتی برای افرادی که نه تنها سرمایه ندارند بلکه زیر بار بدهی کمر خم کرده اند، افزایش هوش مالی است. اگر با مشکلات مالی روبرو شده و یا ورشکست شده اید، از تلاش دست برندارید. می توانید برای تقویت هوش مالی خود از دوره هوش مالی مالی موسسه ثروت آفرینان استفاده کنید.

این دوره مناسب تمام افراد جامعه در سطوح مختلف طبقاتی است که از طریق آن می توانید سطح درآمد، کیفیت زندگی و کسب و کار خود را بالاتر از آنچه هست ببرید.

شما عزیزان می توانید از سراسر کشور، جهت اطلاع از زمان و شرایط ثبت نام دوره هوش مالی ثروت آفرینان که به صورت حضوری و مجازی برگزار می شود، از طریق شماره تلفن های مندرج در همین صفحه با کارشناسان این موسسه تماس حاصل فرمایید:اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.