نمودار قدرت ارز ها


شاخص های ارز: آشکار شدن رازهای بانک های مرکزی

بانک های مرکزی کشورهای توسعه یافته به دقت برنامه های کوتاه مدت شان را از عموم مخفی می کنند. هرچند، سرمایه گذاران، سازمان ها و معامله گران ارز ممکن است و باید به آنها توجه کنند و همین باعث می شود که عنوان این مقاله جذاب گردد. این مقاله نشان می دهد که چگونه شاخص های ارز بنیادی بر اساس ابزارهای ترکیبی ایجاد شده بر اساس روش PQM (روش قیمت دهی سبد) ایجاد می شوند. در هنگام باز کردن معاملات بلندمدت با استفاده از اغلب جفت ارزهای نقد، سنجش ارتباط بین شاخص های بنیادی خطرات را کاهش می دهد. تحقیق، نظریه ای را تائید می کند و نشان می دهد که بانک های مرکزی در خلال دوره های معینی از بحران های جهانی به ناچار بجای همکاری بایکدیگر مقابله می کنند.

شاخص ارز به عنوان ابزار تحلیل

جدا از عوامل بنیادی (بیکاری، تورم و غیره) که روی سیاست پولی تاثیر می گذارند، روش های تحلیلی صرفاً کمیتی ای وجود دارند که باید مورد توجه قرار گیرند. از این پس فرض را بر این می گیریم که بانک های مرکزی یک روند چند ماهه یا چند ساله را تأمین می کنند. حتی با وجود اینکه بانک های مرکزی به ندرت به مداخله های کلامی یا پولی متوسل می شوند، از مزیت های این ابزارها برای تثبیت ارزها بهره می برند.
برای سنجش یک ارز در ارتباط با بازار جهانی فارکس باید از شاخص های ارز استفاده شود. مزیت بدیهی این روش این است که بوضوح روندها را در منطقۀ اقتصادی مشخص مانند منطقۀ یورو معین می کند. ضمن اینکه دیگر مناطق اقتصادی حداقل تاثیر را روی شاخص ارز دارند. طبق گزارش بانک تسویۀ بین المللی (BIS) ارزهای USD، EUR، JPY، GBP، AUD، CHF، و CAD در سال 2013 دارای متداول ترین تراکنش های بین المللی بودند. ما برای طراحی شاخص یورو (EURi) یک سبد مرجع را در اختیار می گیریم که در هنگام انتشار آمار اقتصادی اتحادیۀ اروپا فقط تغییرات ساختاری اندک را نشان می دهد. ترکیب شاخص یورو عبارت است از: BEUR=[USD+JPY+GBP+AUD+CHF+CAD]. بنابراین این شاخص ارزش یورو را در ارتباط با سبد،EUR/BEUR، بر اساس مجموع دوره های متقابل ارزیابی می کند. به منظور کاهش واکنش سبد مرجع به اخبار اقتصادی منطقۀ یورو، ما اقدام به بهینه سازی سهم ارزها در آن می نماییم. برای این منظور از آمار خاص گردش ارز بین بانکی که توسط BIS ارائه می شود استفاده می کنیم (فهرست زیر را ملاحظه نمایید). سهم ها بر اساس گردش مالی باقی مانده تعیین می شوند. این مقدار نشان دهندۀ اختلاف بین گردش کل یورو در هر جفت ارز و گردش جفت واحد است. وزن ارز از نسبت سهم باقی مانده اخذ می شود.

 • EUR/USD: 6.7%;
 • EUR/JPY: 28%;
 • EUR/GBP: 28.9%;
 • EUR/CHF: 29.5%;
 • EUR/AUD: 30.4%;
 • EUR/CAD: 30.5%.

تحلیل گران از طرح توضیح داده شده برای ایجاد شاخص های دلار و یورو برای اساس سبدهای مرتبط استفاده می کنند:

BEUR =[USD(4.35%)+JPY(18.2%)+GBP(18.8%)+AUD(19.8%)+CHF(19.2%)+CAD(19.6%)];
BUSD =[EUR(12.7%)+JPY(14.5%)+GBP(17.5%)+AUD(18.1%)+CHF(19.1%)+CAD(18.0%)].

این نمودار در پلتفرم NetTradeX ایجاد می شود که رابط خاصی را برای ایجاد یک ابزار ترکیبی شخصی (PCI) متشکل از دارایی های معین ارائه می دهد (تصویر زیر را ملاحظه نمایید). سبد مرجع با افزودن ارزها به بخش مظنه ایجاد می نمودار قدرت ارز ها شود. گام بعدی، توزیع سرمایه بوسیلۀ تغییر درصدهای سهم ها می باشد. شاخص یورو را با علامت EURi و در برابر دلار را با علامت vsUSDi نشان می دهیم. ترکیب شاخص های ارز و نرخ های آنلاین در بخش های EURi و vsUSDi وجود دارند. تصویر زیر روند ایجاد شاخص EURi در پلت فرم NetTradeX را نشان می دهد.

building EURi on NetTradeX platform

یورو در تصویر فوق، دارایی پایه (جدول فوقانی) است در حالیکه سبد مرجع، دارایی مظنه (جدول تحتانی) را تشکیل می دهد. شما می توانید شاخص را پس از ایجاد به کتابخانۀ پلتفرم اضافه کنید. قیمت های باز و بسته شدن بطور خودکار بر اساس همبستگی دوره بین بخش های مظنه و پایه محاسبه می شوند (تصویر زیر را ملاحظه نمایید).

calculating index’s open and close prices

عواقب بحران و جنگ ارز

در اینجا نمودارها را وارد اکسل (Excel) می کنیم و آنها را با مقیاس معمولی تطبیق می دهیم تا بتوانیم EURi و vsUSDi را در چهارچوب زمانی هفتگی از ژانویه تا مارس 2005 مقایسه کنیم. سطح 100% به عنوان مقدار اولیه در نظر گرفته می شود. شاخص های ارز در محدودۀ بین 80 تا 110% با نوسان +/-20% یا 70% بالای دامنۀ مقدار اولیه معامله می شوند. از منظر آماری معنایش این است که بانک مرکزی اتحادیۀ اروپا و فدرال ریزرو ایالات متحده در تمام مدت دورۀ زمانی مورد نظر سیاست های پولی مستقلی اتخاذ نکردند. نسبت همبستگی مثبت 50% در دورۀ نمودار تاریخی، توجه ما را به این حقیقت جلب می کند که بانک های مرکزی به احتمال زیاد بجای همکاری (مستطیل سبز) در تقابل با یکدیگر (مستطیل قرمز) قرار گیرند. آخرین مستطیل قرمز نشان می دهد این دو ارز هر چه به بخش نهایی بازار نزدیک تر می شوند (2012-2013) همزمان بسط پیدا می کنند. نمودار، شاخص یورو (خط سیاه) و شاخص دلار (خط آبی) را در چهارچوب زمانی هفتگی نشان می دهد.

آمار تطبیق یافته از 2005 تا 2013. منبع: IFC Markets، پلتفرم NetTradeX:

data from 2005 to 2013

در این مرحله، تراز تجاری از اتحادیۀ اروپا از 112.3 به 51.8 میلیارد دلار افزایش پیدا کرد در حالیکه تراز تجاری ایالات متحده از 460.742 به 400.253 میلیارد دلار افزایش یافت. به دلیل تسهیلات صادراتی پس از بحران ارزش ارزها افزایش یافت در حالیکه شاخص ها تا سطح 80% به عقب برگشتند. برنامۀ تسهیلی پولی یک روش متداول است که به منظور تزریق سرمایه به بخش های خدمات و صنعت و جذب خریداران بالقوۀ اوراق قرضۀ دولتی صورت می گیرد. "پول بلند مدت" که توسط برنامه های تزریق پول آورده می شوند، نشان می دهند که سرمایه گذاران بلندمدت قویاً به روند بهبود اقتصادی باور دارند. درحالیکه بازار به تدریج جذب اوراق قرضه را آغاز کرد، بدهی دولتی شروع به افزایش کرد.

واکنش بانک مرکزی اتحادیۀ اروپا

نمودار زیر درآمد سرانه، تولید ناخالص داخلی و بدهی ملی در کشورهای منطقۀ یورو را نشان می دهد. افزایش در بدهی ملی (خط نقطه چین) در سال 2009 از رشد تولید ناخالص داخلی (خط قرمز) و درآمد (خط سیاه) پیشی گرفته است. به محض اجرا شدن برنامۀ تزریق پول، تراز تجاری شروع به افزایش کرد. هدف مشخص، افزایش درآمد خانوار بود. هرچند شکاف بین تولید ناخالص داخلی و درآمد به آرامی بزرگتر شد دقیقاً به مانند فاصلۀ بین تولید ناخالص داخلی و بدهی داخلی (خطوط برگشت واگرایی را ملاحظه نمایید). بدهی 1.64% سریع تر از تولید ناخالص داخلی افزایش پیدا کرد در حالیکه درآمد فردی 3.4% بیشتر از رشد تولید ناخالص داخلی بود. می توان اینگونه نتیجه گیری کرد که دخالت پولی در منطقۀ یورو باعث جذب سرمایه شد در حالیکه بیشتر از تقویت تولید ناخالص داخلی به تقویت درآمد فردی منجر گردید.

شاخص های اقتصادی پایه در منطقۀ یورو. درآمد سرانه (سبز)، تولید ناخالص داخلی (زرد) و بدهی ملی (سفید):

Income per capita in eurozone

اگر ساختار منطقۀ یورو بدون تغییر باقی بماند و هیچ برنامۀ محرک رشد اقتصادی دیگری اجرا نشود، مدل کنونی اقتصادی تبدیل به یک هرم مالی خواهد شد. در نهایت بدهی منجر به تأمین مالی مجدد خواهد شد. بی میلی به اتخاذ سیاست مستحکم سازی و ناکارائی مالیاتی، از جمله دلایل احتمالی کندی روند بهبودی به شمار می روند. لازم به ذکر است که دورۀ رشد غیرخطی با عقب نشیتی ارز همراه بود که از سال 2008 آغاز شد (تصویر زیر را ملاحظه نمایید). این الگو در ابتدا امکان جذب سرمایۀ بلندمدت و تسریع رشد را طبق آنچه در بالا توضیح داده شد فراهم کرد.

واکنش فدرال ریزرو

در اینجا به تحلیل سیاست فدرال ریزرو ایالات متحده در دورۀ مشخص شدۀ رویارویی ارزی می پردازیم (مستطیل قرمز). این الگو دارای همان خصوصیات کمیتی است: شاخص دلار از سال 2009 افت پیدا کرد در حالیکه صادرات رشد داشته است. در نتیجه جریان سرمایه تولید ناخالص داخلی را از منطقۀ قرمز (منفی 2% در 2008) به منطقۀ سبز (مثبت 5% در 2013) حرکت داد. ویژگی های هرم مالی در اینجا واضح تر می شوند: بدهی ملی 5.44 برابر سریع تر از تولید ناخالص داخلی افزایش پیدا کرد. هرچند، فعالیت سرمایه گذاران در این زمان توجیه می شود: افزایش در تولید ناخالص داخلی، با استفاده از منابع اقتصادی درآمد فردی را تقویت می کند بجای آنکه از طریق جهت دهی مجدد پولی برای امنیت اجتماعی پرداخت شود. هر دو بانک مرکزی از برنامۀ تزریق پول برای جذب سرمایه و ایجاد بهبود باثبات اقتصادی بهره بردند. در هر دو حالت سیاست ها از یک ساختار هرمی مالی نشأت می گیرند. هرچند دربارۀ منطقۀ یورو، هرم به احتمال زیاد به دلیل عوامل بنیادی ذکر شده مضمحل می شود. جنگ ارز که از سال 2008 آغاز شد نتیجۀ بیشتری برای اقتصاد ایالات متحده داشت چراکه رشد تولید ناخالص داخلی را به درآمد تبدیل کرد.

شاخص های پایۀ اقتصادی در ایالات متحده. درآمد سرانه (سبز)، تولید ناخالص داخلی (زرد) و بدهی ملی (سفید):

Income per capita in the USA

تقابل یا همکاری؟

بانک مرکزی اتحادیۀ اروپا و فدرال ریزرو همینک در یک دورۀ همکاری به سر می برند. تقابل بجای همکاری در خلال بحران جهانی اقتصاد ضروری بود و سودی در پی نداشت، در هنگامیکه چنین پیش برندۀ رشدی همچون اقتصاد ایالات متحده ظاهر شد. اتحادیۀ اروپا به عنوان شریک تجاری اصلی ایالات متحده تمایلی به جنگ ارز ندارد چراکه مستقیماً از بهبود اقتصاد ایالات متحده سود می برد. هرچند همینک بخشی از برنامۀ تزریق پول در اتحادیۀ اروپا اجرا شده است: نقدینگی حاصل از فروش اوراق قرضه اغلب برای پرداخت های اجتماعی و پس از آن فقط برای حمایت بخش مسکن استفاده می شود. به اعتقاد ما برنامۀ تزریق پول بطور کامل تدریجاً به پایان می رسد و منابع اقتصاد اروپا برای کاهش بدهی هدفگذاری می شوند. عدم تغییر موقت نرخ های بهره در ایالات متحده در مرحلۀ کنونی همکاری ارزی یک اقدام مفید است. اگر مسئولین در آینده به این سناریو پایبند بمانند، EUR/USD و جفت ارزهای مرتبط (GBP/USD، USD/CHF) احتمالاً بجای حرکت وارونه، در روند حرکت خواهند کرد. به معامله گران پیشنهاد می کنیم که در هنگام اتخاذ استراتژی های معاملاتی شان به این موضوع توجه داشته باشند. شما می توانید یکی از استراتژی ها را با مشاهدۀ سمینار تحت وب با عنوان "روش معاملاتی فارکس: شاخص بازار متقاطع. روش شبکه" بررسی نمایید:

دسترسی به نمودار 68 جفت ارز + 58 نماد جهانی در چارت فراز

بازار فارکس یکی از بزرگترین بازارهای مالی دنیا محسوب می شود که امکان خرید و فروش و مبادله ارزها و همچنین تبدیل ارزها به یکدیگر در آن فراهم است. گفتنی است که بیشترین حجم تجارت جهانی در بازار فارکس انجام می شود و روزانه افراد زیادی از همه کشورهای مختلف جهان اقدام به معامله در این بازار می کنند. بازار فارکس از روز دوشنبه 01:30 بامداد تا روز شنبه 01:30 بامداد به وقت تهران و بصورت ۲۴ ساعته یعنی ۵ روز کاری مشغول فعالیت است و روزهای شنبه و یکشنبه تعطیل است.

در بازار فارکس همواره معامله ارزها به صورت جفت ارز است؛ برای مثال جفت ارز یورو با دلار آمریکا (EUR/USD). در جفت ارزها، ارزی که در سمت چپ می آید را ارز پایه (Base Currency) و ارزی که در سمت راست می آید را ارز متقابل (Quote Currency) می نامند.

اکنون ما در چارت فراز، تقریبا نمودار 68 جفت ارز ارائه شده در بازار فارکس به همراه 58 نماد جهانی دیگر را فراهم آورده ایم تا بدون محدودیت های تریدینگ ویو از آنها استفاده کنید و به نمودار آنها دسترسی داشته باشید.

البته قابل تامل است که سایت اصلی تریدینگ ویو این نمادها را به صورت کاملا رایگان در اختیار کاربران قرار می دهد اما مطلع هستید که در نسخه رایگان تریدینگ ویو محدودیت هایی وجود دارد و برای دسترسی به امکانات کامل این سایت باید اکانت پریمیوم را تهیه کنید و از سوی دیگر تهیه این اکانت با توجه به وضعیت تحریم و مشکلات استفاده از تراکنش های بین المللی برای کشور ما و همچنین وضعیت اقتصادی دشوار و دارای قیمت بالایی است.

در ادامه به امکانات بیشتر چارت فراز در مقایسه با نسخه رایگان تریدینگ ویو اشاره می کنیم:

امکانات بیشتر چارت فراز نسبت به نسخه رایگان تریدینگ ویو:

 • امکان استفاده از تایم فریم های بیشتر و دلخواه

در نسخه رایگان تریدینگ ویو امکان اضافه کردن تایم فریم های دلخواه وجود ندارد و برای ایجاد یک تایم فریم خارج از تایم فریم های ارائه شده باید نسخه پریمیوم را تهیه کنید.اما در چارت فراز شما می توانید هر تعداد تایم فریمی که می خواهید ایجاد کنید.

 • امکان استفاده از قابلیت نمایش چند نموداری

در نسخه رایگان تریدینگ ویو امکان نمایش چند نمودار مختلف به صورت همزمان در کنار یکدیگر وجود ندارد و برای دسترسی به قابلیت چند نموداری(مثلا 2، 3، 4، … نمودار در کنار یکدیگر و در یک صفحه) نیاز هست اکانت های پریمیوم با قیمت های مختلف را تهیه کنید . اما مولتی چارت یک ویژگی متمایز که برای اولین بار توسط چارت فراز ارائه شد به شما این امکان را می دهد تا 15 نمودار مختلف را در کنار یکدیگر و به صورت همزمان داشته باشید.

 • امکان استفاده همزمان از چند اندیکاتور بدون محدودیت (بیشتر از 3 اندیکاتور)

در نسخه رایگان تریدینگ ویو می توانید تنها 3 اندیکاتور را به صورت همزمان اجرا کنید و برای تعداد بیشتر نیاز به تهیه اکانت است. ما در چارت فراز به شما این امکان را می دهیم که بیشتر از 3 اندیکاتور را به صورت همزمان اجرا کنید!

 • امکان دسترسی به هیستوری بیشتر

نسخه رایگان تریدینگ ویو، در تایم فریم 1 دقیقه هیستوری را فقط تا یک روز قبل نمایش میدهد، همچنین در تایم فریم های دیگر نیز هیستوری کاملی را نمایش نمی دهد. در چارت فراز شما می توانید به هیستوری کامل تری از نمادهای جهانی در تمامی تایم فریم ها دسترسی داشته باشید.

 • امکان استفاده از تمپلیت های بیشتر

نسخه رایگان تریدینگ ویو محدودیت استفاده از تمپلیت را دارد؛ ولی در فراز محدودیت تعداد تمپلیت وجود ندارد و شما میتوانید هر تعداد تمپلیتی که می خواهید را ایجاد نمایید.

اندیکاتور تعیین قدرت ارز و روند جفت ارز ForexProfitSupreme Meter برای متاتریدر 4

اندیکاتور تعیین قدرت ارز و روند جفت ارز ForexProfitSupreme Meter

یکی از پیش نیازهای ضروری قبل از تحلیل چارت یک جفت ارز ، آگاهی از قدرت جفت ارز مورد نظر است زیرا میتواند برای ما تعیین کننده روند باشد و معامله درجهت روند یکی از کلیدهای موفقیت در بازارهای مالی است.

اندیکاتور ForexProfitSupreme Meter که برای متاتریدر 4 طراحی شده است وظیفه تعیین قدرت ارز و روند جفت ارز را برعهده دارد که برای این امر از یک پنل جذاب و کاربردی کمک گرفته است.

مشخصات اندیکاتور تعیین قدرت ارز و روند نمودار قدرت ارز ها جفت ارز ForexProfitSupreme Meter

 • پلتفرم : متاتریدر4
 • جفت ارز : تمامی جفت ارزها
 • تایم فریم : تمامی تایم فریم ها
 • بازار : فارکس

برخی از مزایای ForexProfitSupreme Meter

 • مناسب برای تمامی معامله گران
 • قابل استفاده در تمامی جفت ارزها
 • محیط جذاب و بسیار کاربردی
 • قابل ترکیب با تمامی سیستم های معاملاتی

طرز کار اندیکاتور تعیین قدرت ارز و روند جفت ارز ForexProfitSupreme Meter

پس از اجرای این اندیکاتور ، در سمت چپ چارت پنلی با دو قسمت را مشاهده میکنید که اطلاعات مفیدی را در اختیار ما قرار میدهند.

طرز کار اندیکاتور تعیین قدرت ارز و روند جفت ارز ForexProfitSupreme Meter

قسمت اول : در این قسمت که ارتفاع بیشتری نسب به قسمت دوم دارد ، نام جفت ارزها همراه با عددی که روند آن ها را مشخص میکند را شاهد هستیم که این عدد برای روند صعودی مثبت و برای روند نزولی منفی است.

همچنین فلش هایی با رنگ های آبی (روند صعودی) و قرمز (روند نزولی) و میله های آبی و قرمز رنگ را شاهد هستیم که هرچه تعداد میله های آبی بیشتر باشد روند صعودی ما قویتر و هرچه میله های قرمز بیشتر باشند روند نزولی ما قوی تر است.

قسمت دوم : در این قسمت ما قدرت ارزها را شاهد هستیم که درواقع تعیین کننده روند جفت ارزها هستند و هرچه مقدار عددی یک ارز بیشتر باشد قدرت آن بیشتر است (برای مثال وقتی ارز AUD عدد 7 را دارد و ارز USD عدد 2 ، در جفت ارز AUDUSD روند صعودی است زیرا قدرت AUD از USD بالاتر است)

همچنین در این قسمت با نگاه کردن به میله های رنگی در جلوی نام ارزها میتوان تشخیص داد که قدرت آن ارز چه مقدار است.

سبز تیره : بسیار قدرتمند

سبز روشن : قدرتمند

قرمز : دارای ضعف

تنظیمات اندیکاتور تعیین قدرت ارز و روند جفت ارز ForexProfitSupreme Meter

تنظیمات اندیکاتور تعیین قدرت ارز و روند جفت ارز ForexProfitSupreme Meter

قسمت CurrenciesWindowBelowTable : با فعال کردن این قسمت، دو قسمت اطلاعات ارز و جفت ارز بصورت عمودی قرار میگیرند

قسمت ShowCurrencies : این قسمت مربوط به فعال یا غیرفعال بودن قسمت اطلاعات ارزها است

قسمت ShowCurrenciesSorted : این قسمت مربوط به مرتب شدن ارزها بر اساس قدرت آن ها است

قسمت ShowSymbolSorted : این قسمت مربوط به مترب شدن جفت ارزها بر اساس قدرت روند آن ها است

قسمت DontShowThisPairs : جفت ارزی که در محاسبات قرار ندارد

سایر قسمت ها : رنگ اجزای اندیکاتور

جهت آشنایی با روش نصب اندیکاتور ForexProfitSupreme Meter به مقاله اموزشی راهنمای نصب انواع اندیکاتور در متاتریدر 4 و 5 مراجعه کنید

اندیکاتور ارزیابی قدرت جفت ارز برای پیش بینی روند Currency Strenght برای متاتریدر 4

Currency Strenghtاندیکاتور

اندیکاتور Currency Strenght یکی از کاربردی ترین اندیکاتور های در زمینه تعیین قدرت ارز برای آگاهی از جهت روند جهت ارزها است.

این اندیکاتور که برای متاتریدر4 ساخته شده است با استفاده از الگوریتم فوق العاده ای که در خود جای داده است به تعیین قدرت ارزها می پردازد که این امر میتواند ما را از معامله ای بدون آگاهی نسبت به جهت روند در جفت ارزهای مختلف نجات دهد.

لازم به ذکر است که این اندیکاتور در کنار تمامی اندیکاتورها و سیستم های معاملاتی بدون ایجاد هیچ گونه اختلالی در روند کار آن ها کاربرد دارد و میتواند برای شما یک دستیار معاملاتی برای آگاهی از جهت روند در جفت ارزهای مختلف باشد.

مشخصات اندیکاتور تعیین قدرت ارز برای آگاهی از جهت روند جهت ارزها Currency Strenght

 • پلتفرم : متاتریدر4
 • جفت ارز : تمامی جفت ارزها
 • تایم فریم : تمامی تایم فریم ها
 • بازار : فارکس

برخی از مزایای Currency Strenght

 • مناسب برای تمامی معامله گران
 • قابل ترکیب با تمامی سیستم های معاملاتی
 • محیط ساده و بسیار کاربردی

اجزای اندیکاتور Currency Strenght

این اندیکاتور دارای 2 بخش زیر است :

Currency Strength : این بخش در سمت چپ چارت قرار دارد و با استفاده از اعداد (هرچه عدد یک ارز بیشتر باشد روند قدرتمند تری دارد) و رنگ آن ها (رنگ قرمز : بسیار قدرتمند رنگ نارنجی : قدرتمند رنگ زرد : طبیعی رنگ آبی : ضعیف)، قدرت ارز مورد نظر را برای شما به نمایش میگذارد .

CurrencyPowerMeter : این بخش که در سمت راست و پایین چارت به نمایش در می آید در واقع کاربرد بخش قبلی را دارد اما محیط آن متفاوت است . در این بخش نام ارزها ، اعدادی که رو به روی آن ها هستند (هرچه این اعداد بالاتر باشند ، ارز مورد نظر قدرت بیشتری را دارا است) و میله های رنگی (هرچه تعداد میله ها بیشتر باشد ، ارز مورد نظر قدرت بیشتری دارد) را شاهد هستیم

لازم به ذکر است که رو به روی نام هر ارز دو عدد و دو ردیف میله را شاهد هستیم که ردیف اول قدرت ارز در تایم فریم فعلی چارت و ردیف دوم قدرت ارز در تایم Daily را به نمایش میگذارد.

اجزای اندیکاتورCurrency Strenght

تنظیمات اندیکاتور تعیین قدرت ارز برای آگاهی از جهت روند جهت ارزها Currency Strenght

تنظیمات اندیکاتور تعیین قدرت ارز برای آگاهی از جهت روند جهت ارزها Currency Strenght

در قسمت تنظیمات بخش اول اندیکاتور ما بخش هایی مانند رنگ ارزها ، نام ارزهایی که در پنل نمایش داده میشوند ، قوی ترین و ضعیف ترین ارز ، مرز ضعف و قوت ارزها و هشدارهای معاملاتی را شاهد هستیم

تنظیمات اندیکاتور تعیین قدرت ارز برای آگاهی از جهت روند جهت ارزها Currency Strenght

در قسمت تنظیمات بخش دوم این اندیکاتور ، مانند بخش قبلی رنگ ارزها ، نام ارزهایی که در پنل نمایش داده میشوند و هشدارهای معاملاتی را شاهد هستیم

جهت آشنایی با روش نصب اندیکاتور Currency Strenght به مقاله اموزشی راهنمای نصب انواع اندیکاتور در متاتریدر 4 و 5 مراجعه کنید

تحلیل روزانه جفت ارزهای فارکس

آخرین تحلیل‌های معتبر جفت‌ارزهای مهم، اونس طلا و نفت خام در فارکس را در این صفحه دنبال کنید. این مطالب برگرفته از مراجع معتبر بین‌المللی و متخصصان و تحلیلگران برجسته است. محتوای این صفحه دائما با آخرین تحلیل‌های بنیادی، تکنیکال و ترکیبی و همچنین ذکر رویدادهای اقتصادی مربوط به هر جفت‌ارز و دارایی بروزرسانی می‌شود. برای اطلاعات کامل‌تر می‌توانید به بخش تقویم اقتصادی، اخبار فارکس و همچنین مقالات فارکس مراجعه کنید.

اهمیت تحلیل تکنیکال در معاملات (تریدینگ) فارکس

تحلیل تکنیکال در فارکس در دنیای ترید بر اساس مراجع معتبر بین‌المللی تهیه شده و در اختیار شما کاربران گرامی قرار می‌گیرد. در کل تحلیل تکنیکال فارکس به معنای استفاده از انواع اندیکاتورها و شاخص‌هایی آماری نمودار قدرت ارز ها و ریاضی برای تفسیر نمودار قیمت یک جفت‌ارز مشخص است. به وسیله تحلیل تکنیکال می‌توان تا حدی جهت آینده معاملات را پیدا کرد و روندهای بلندمدت یا کوتاه‌مدت را تشخیص داد و بدین ترتیب درباره خرید و فروش یا حجم معاملات تصمیم‌گیری کرد. .

اهمیت تحلیل تکنیکال در معاملات (تریدینگ) فارکس

تحلیل تکنیکال در فارکس در دنیای ترید بر اساس مراجع معتبر بین‌المللی تهیه شده و در اختیار شما کاربران گرامی قرار می‌گیرد. در کل تحلیل تکنیکال فارکس به معنای استفاده از انواع اندیکاتورها و شاخص‌هایی آماری و ریاضی برای تفسیر نمودار قیمت یک جفت‌ارز مشخص است. به وسیله تحلیل تکنیکال می‌توان تا حدی جهت آینده معاملات را پیدا کرد و روندهای بلندمدت یا کوتاه‌مدت را تشخیص داد و بدین ترتیب درباره خرید و فروش یا حجم معاملات تصمیم‌گیری کرد.

اهمیت تحلیل بنیادی در معاملات (تریدینگ) فارکس

تحلیل فاندامنتال در فارکس به نقش عوامل زیربنایی مانند رویدادهای اقلیمی، سیاسی و نظامی، اقتصادی، اجتماعی و طیف وسیعی از اخبار و وقایع روی قیمت جفت‌ارزها می‌پردازد. برای مثال وقوع اختلافات سیاسی یا بحران اقتصادی در یک کشور می‌تواند منجر به کاهش ارزش واحد پول آن کشور شود یا رونق اقتصادی و افزایش صادرات یا اشتغال می‌توانند منجر به تقویت ارزش پول شوند. در کل تحلیل بنیادی و تکنیکال هر دو شامل عوامل بسیار می‌شوند. برای اطلاع بیشتر از رویدادهای اثرگذار در فارکس، می‌توانید تقویم اقتصادی دنیای ترید را دنبال کنید.

انواع جفت‌ارزهای فارکس

در فارکس، به طور کل چهار نوع جفت‌ارز داریم: جفت‌ارزهای اصلی، فرعی، نادر، و کالایی. در پایین به طور مختصر هر کدام از این جفت‌ارزها را تعریف کرده‌ایم

جفت‌ارزهای اصلی

در فارکس به جفت‌ارزهایی که یک طرف آنها دلار آمریکا (USD) و طرف دیگر یکی از 4 ارز مرجع دیگر، یعنی یورو (EUR) ، ین ژاپن (JPY)، پوند بریتانیا (نمودار قدرت ارز ها GBP)، یا فرانک سوئیس (CHF) باشد جفت‌ارز اصلی یا ماژور (Major currency pairs) می‌گوییم. به این جفت‌ارزها، اصلی یا (Major) می‌گویند چون بیشترین حجم معاملات فارکس مربوط به این چهار جفت‌ارز است و بیشترین جریان نقدینگی (Liquidity) را دارند. پس جفت‌ارزهای اصلی فارکس یا ماژور فارکس این موارد هستند: • EUR/USD (یورو/دلار آمریکا) • USD/JPY (دلار آمریکا/ین ژاپن) • GBP/USD (پوند بریتانیا/دلار آمریکا) • USD/CHF (دلار آمریکا/فرانک سوئیس)

جفت‌ارزهای فرعی یا ماینور (Minor)

جفت‌ارزهایی که شامل دلار آمریکا نمی‌شوند و یک طرف آنها یکی از ارزهای یورو، پوند بریتانیا، دلار نیوزیلند، دلار کانادا، دلار استرالیا، ین ژاپن، یا فرانک سوئیس باشد جفت‌ارزهای فرعی یا ماینور (Minor) نامیده می‌شوند و جریان نقدینگی (Liquidity) آنها کمتر از جفت‌ارزهای اصلی است. برای مثال موارد زیر چند نمونه از جفت‌ارزهای فرعی یا ماینور هستند: • EUR/GBP (یورو/پوند بریتانیا) • EUR/CHF (یورو/فرانک سوئیس) • EUR/JPY (یورو/ین ژاپن) • GBP/AUD (پوند بریتانیا/دلار استرالیا) • GBP/JPY (پوند بریتانیا/ین ژاپن) • و دیگر موارد

کانال سیگنال ارز دیجیتال

گروه ارز دیجیتال دنیای ترید در فضای تلگرام فعالیت ندارد و تمامی سیگنال‌ها و محتواهای تحلیلی را به‌صورت رایگان در وب‌سایت منتشر خواهد کرد. بنابراین دنیای ترید هیچگونه فعالیت با عناوینی مانند "کانال تلگرام تحلیل بیت‌کوین" نداشته و شما کاربران عزیز می‌توانید از تحلیل‌های منتشر شده (بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای با عنوان "تحلیل VIP" یا "کانال تلگرامی سیگنال بیت کوین VIP") استفاده کنید.

جفت‌ارزهای کالایی (Commodity currency pairs)

جفت‌ارزهای کالایی، جفت‌هایی هستند که با ترکیب دلار آمریکا (USD) با یکی از ارزهای دلار استرالیا (AUD)، دلار نیوزیلند (NZD)، و دلار کانادا (CAD) تشکیل می‌شوند. به سبب عوامل اقتصادی واحدهای پولی این کشورها از قیمت کالاهایی مانند نفت، گاز، سنگ آهن، و موارد مشابه بسیار تأثیرپذیر هستند و در نتیجه، حساسیت قیمت این جفت‌ارزها به قیمت کالاهای مذکور بیشتر است. پس جفت‌ارزهای اصلی کالایی این موارد هستند: • AUD/USD (دلار استرالیا/دلار آمریکا) • USD/CAD (دلار آمریکا/دلار کانادا) • NZD/USD (دلار نیوزیلند/دلار آمریکا)

جفت‌ارزهای نادر یا اگزوتیک (Exotic)

جفت‌ارزهای دیگری نیز به عنوان نادر یا اگزوتیک (Exotic) در فارکس وجود دارند که حجم تجارت آنها کمتر از ارزهای اصلی و فرعی است و مربوط به کشورهای در حال توسعه مانند آفریقای جنوبی یا مکزیک و غیره هستند. برخی جفت‌ارزهای نادر این موارد هستند: • USD/ZAF • USD/MXN • USD/CNH • USD/BRL • EUR/CZK • EUR/SEK • GBP/NOK • …

تحلیل تکنیکال و نمودار قدرت ارز ها بنیادی یورو دلار (EUR/USD)

یورو/ دلار (EUR/USD) یکی از جفت‌ارزهای اصلی بوده و حجم معاملاتی آن به طور میانگین روزی ۵۷۵ میلیارد دلار آمریکا است. در کل می‌توان گفت که یورو دلار جفت‌ارزی با جریان نقدینگی بسیار بالا ولی نوسانات نسبتا پایین است. از برخی عوامل کلیدی نمودار قدرت ارز ها تأثیرگذار روی قیمت و نمودار EUR/USD می‌توان گزارش‌ها و رویدادهای اقتصادی آمریکا و اتحادیه اروپا (مانند آمار اشتغال و تورم و موارد مشابه) و سیاست‌های بانک‌های مرکزی آمریکا و اروپا اشاره کرد. از قسمت تحلیل یورو دلار می‌توانید به آخرین تحلیل‌های USD EUR دسترسی داشته باشید.

تحلیل تکنیکال و فاندامنتال دلار آمریکا ین ژاپن (USD/JPY)

دلار آمریکا ین ژاپن (USD/JPY) جفت‌ارزی خاص است، به این سبب که هر دوی این ارزها جزو ارزهای امن (اصطلاحا Safe haven) شناخته می‌شوند. البته بیشتر ین ژاپن در کنار فرانک سوئیس این خاصیت را دارند. در واقع هر زمان که در بازارها احساس ریسک‌گریزی (risk-off sentiment) تشدید شود، دلار آمریکا و ین ژاپن جزو ارزهایی هستند که تقاضای خرید آنها افزایش می‌یابد. رویدادهای اقتصادی آمریکا و ژاپن و همچنین سیاست‌های بانک‌‌های مرکزی این دو کشور روی این جفت‌ارز تاثیرگذار هستند. از قسمت تحلیل USD/JPY می‌توانید به آخرین تحلیل‌های روزانه دلار usd jpy دسترسی داشته باشید.

تحلیل تکنیکال و بنیادی پوند بریتانیا دلار آمریکا (GBP/USD)

یکی از جفت‌ارزهای اصلی دیگر، پوند بریتانیا دلار آمریکا (GBP/USD) است. این جفت ارز تحت تاثیر سیاست‌های بانک‌های مرکزی انگلیس (BoE) و همچنین آمریکا قرار دارد و طبیعتا از رویدادها و آمارهای اقتصادی این دو کشور نیز تاثیر می‌پذیرد. برای مثال یکی از عواملی که همیشه روی جهت قیمت GBP/USD اثرگذار است، نرخ بهره بانکی تعیین شده توسط بانک‌های مرکزی این دو کشور است. از قسمت تحلیل GBP/USD می‌توانید به آخرین تحلیل‌های روزانه gbp usd دسترسی داشته باشید. لازم به ذکر است که در سال‌های اخیر مسائل بنیادی ناشی از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا (برگزیت) و همچنین مسائل اسکاتلند نیز روی ارزش پوند در مقابل یورو و دلار آمریکا اثرگذار بوده است.

تحلیل تکنیکال و بنیادی دلار استرالیا دلار آمریکا (AUD/USD)

جفت‌ارز دلار استرالیا دلار آمریکا (AUD/USD) به قیمت کالاها و همچنین رویدادها و تصمیمات بانک‌های مرکزی آمریکا و استرالیا حساس است. دلار استرالیا جزو ارزهای کالایی (Commodity) به شمار می‌آید چون اقتصاد استرالیا تا حد زیادی به کالاهای صادراتی مانند سنگ آهن، زغال سنگ ‌و گاز طبیعی وابسته است. صنایع فولاد چین عمده‌ترین مشتری سنگ آهن استرالیا هستند.

تحلیل تکنیکال و بنیادی دلار نیوزیلند/دلار آمریکا (NZD/USD)

دلار نیوزیلند ارزی کالایی بوده و بدین ترتیب جفت‌ارز دلار نیوزیلند دلار آمریکا (NZD/USD) نیز یکی دیگر از جفت‌ارزهای کالایی فارکس به حساب می‌آید. در نتیجه NZD/USD به قیمت کالاهایی مانند لبنیات، گوشت، چوب و غیره حساس است. طبیعتا تصمیمات بانک‌های مرکزی دو کشور و رویدادها و آمارهای اقتصادی نیز روی رفتار قیمت این جفت‌ارز اثرگذار هستند.

تحلیل تکنیکال و بنیادی USD/CAD (دلار آمریکا/دلار کانادا)

به علت سهم مهم صادرات نفت در اقتصاد کانادا، دلار کانادا نیز ارزی کالایی محسوب می‌شود. بدین ترتیب، می‌توان گفت که دلار آمریکا/دلار کانادا (USD/CAD) در کنار تصمیمات و سیاست‌های بانک‌های مرکزی دو کشور و رویدادها و آمار اقتصادی،‌ به قیمت کالاهایی مانند نفت (در درجه اول)، طلا و گندم که صادرات عمده کانادا هستند حساس است.

تحلیل اونس طلای جهانی – طلا در فارکس (XAU-USD)

یکی از پرطرفدارترین جفت ارزهای این بازار xauusd یا همان اونس طلای جهانی است. اونس طلا از این جهت اهمیت دارد که واحدی جهت اندازه گیری وزن اجسام و به طور ویژه فلزات گرانبها تعریف می‌شود. از جمله این فلزات می‌توان به طلا، نقره، پلاتین، پالادیم و رودیم اشاره کرد. این جفت ارز به طور بسیار رایجی جهت خرید و فروش طلا در آمریکا و کشورهای اروپایی به کار برده می‌شود. از جمله عوامل تعیین کننده قیمت طلای جهانی می‌توان به سیاست‌های پولی فدرال‌رزرو و تصمیمات صندوق‌های قابل معامله مبتنی بر طلا (ETF) اشاره کرد.

تحلیل نفت خام و نفت برنت در بازار فارکس

بیش از 160 نوع نفت در فارکس و بازارهای مالی دیگر معامله می‌شود؛ اما از مهمترین آنها می‌توان به رفرنس اوپک، نفت خام دبی، وست تگزاس اینترمدیت (WTI)و بانی لایت اشاره کرد. برخی از کارشناسان نفت خام را شاهرگ اقتصاد جهان می‌دانند و گمان می‌کنند که نفت خام، بها و قیمت کالاهای بین المللی، مانند حمل و نقل، را تعیین می‌کند. لازم به ذکر است که نفت به دلیل نقش مهمی که در نظام اقتصادی دنیا ایفا می‌کند دارای نوسانات زیادی است.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.