ابزارهای مشتقه مالی


دانلود پایان نامه بانکهای سرمایه گذاری و ابزار مشتقه و مهندسی مالی

در مباحث سرمایه گذاری و مدیریت مالی استفاده از ابزارهای مالی امری اجتناب نا پذیر است ,و انتخاب آن با توجه به­موقعیت و شرایط بازار صورت می گیرد.

سرمایه گذاران و متخصصان فن در امر سرمایه گذاری به دنبال سرمایه گذاری با حداقل ریسك در بازار و یا كاهش و انتقال آن هستند تا بتوانند به حد قابل قبولی از سود دهی دست یابند.

ابزار مشتقه ابزاری است كه از بازارهای پایه ای مثل كالا , انرژی , ارز , پول و سرمایه مشتق شده اند و در بورس های مربوطه انجام می پذیرند.

ابزار مشتقه ابزاری است كه در معاملات اصل دارایی جابه جا نشده و عملكرد قیمت آن ناشی از تغییرات قیمت كالای مربوطه است.

معاملات در این بازار نسبت به بازار نقدی سرعت و قدرت نقد ش وندگی بیش تری داردو هزینه كم تر ی در بازار ایجاد می­كند و می ­تواند از نظر اقتصادی در انتقال خطر بازار و كاهش هزینه تامین مالی ,افزایش بازده دارایی ,تعدیل سریع ساختارجریان نقدی و گریز از مالیات و در نهایت تغییر نرخ ثابت بدهی به نرخ شناور موثر باشدو به دلیل مشروع بودن نرخ شناور ازنظر اسلام ,این ابزار در كشورهای اسلامی مورد استفاده قرار گرفته است و زمینه های استفاده از آن در ایران هم در حال پایه ریزی است.

ابزار مشتقه، قرارداد آتی، پیمان آتی،ریسك، نرخ ارز، نرخ سود، قیمت گذاری

شاید از نخستین روزهایی كه بشر تغییرات رابطه ارزشی با برابری كالاها در قبال یک دیگر را مشاهده كرد متوجه تاثیرات ناشی از ریسك بازار بر ارزش دارایی ها خود شده بود . با خلق پول و تحولات بعدی در جنبه های اقتصادی ، حتی افراد عادی به فكر مهاراین زیان احتمالی رسیدند زیرا در طول زمان ، بر حجم و عمق بازار افزوده می شود و تغییرات سریع عرضه و تقاضا به ویژه به واسطه عملیات سفته بازی بیش تر جلوه می كرد. در نتیجه مشتریان نهایی كالاها بیش تر از نوسانات قیمت متاثر می­شدند. این تحولات علمی در سایر زمینه ها به ویژه آمار, ریاضی, رایانه به متخصصان كمك كرد كه این ریسك را به دو رقم بكشند و در قالب كردارهای موثر نشان دهند و به طراحی ابزار مدیریت ریسك و عرضه آن ها به بازار همت گماردند . اصطلاح

ابزار مشتقه بازارهای ارزی وپولی از اواخر دهه هشتاد میلادی مورد استفاده قرار گرفت . البته قبل از آن ابزارها یی نظیر خط ترازنامه, محصولات مالی, ابزارهای مدیریت ریسك و مهندسی مالی استفاده می شد . ابزارهای مشتقه كه از بازارهای پایه ای شامل كالا ,انرژی,ارز,پول و سرمایه مشتق شده اند تمامی اصطلاحات قبلی را در بر می گیرند . بسیاری از معاملات مربوط به ابزارهای مشتقه از لحاظ مبلغ و سررسید تسویه ثابت بوده و در بورس های مربوطه (كالا ,انرژی,ارز)انجام می پذیرند كه سالها به شیوه اعلام قیمت در صحن بازار انجام می گرفت . از سال 1998 این شیوه جای خود را به اعلام قیمت بر روی صفحات مانیتور داد. در عین حال برخی از بورس ها قدیمی با هم ادغام شده مثل “یوركس ” (سوییس و آلمان )گلوبكس ( فرانسه,سنگاپور, برزیل ,مونترال )و شیكاگوكه یک سامانه معاملاتی مشترك رایانه ای طراحی كرده اند . طراحی و فروش محصولات خارج از بورس با هدف رفع نیاز خاص مشتریان است بر خلاف ابزارهای معامله شده در بورس ها، معاملات اخیر از لحاظ مبلغ ارزش ,سررسید تسویه و نرخ مرجع ,خاص مشتری مربوطه طراحی و انجام می پذیرد.

در این مقاله سعی در معرفی ابزار مشتقه و انواع آن كه شامل قرارداد آتی قرارداد اختیار معامله و قرارداد تاخت و . . . .است ,شده است و به بررسی نقش آن در مدیریت ریسك و اقتصاد و سرمایه گذاری پرداخته ایم.

تعریف ابزار مشتقه :

ابزار مالی ای است كه ساختار پرداخت و ارزش آن از ارزش اوراق بهادار ,كالاهای اساسی ,نرخ بهره ,و شاخص اوراق بهادارمربوطه نشأت می گیرد. این ابزار به دارنده آن ا ختیار و یا تعهد خرید یا فروش یک دارایی مالی را می دهد . ارزش آن از ارزش دارایی های مالی مربوطه مشتق می شود.

بنا به تعریف ابزارهای مشتقه معاملاتی هستند كه اصل دارایی در آن جابه جا نشده و عملكرد قیمت ابزارهای مشتقه ناشی از تغییرات قیمت كالای مربوطه است. به دیگر سخن ,رفتار این ابزارها از رفتار دارایی مربوطه در بازار ناشی می شود . البته دربسیاری از موارد ,دارایی معامله نشده و فقط مابه التفاوت قیمت ها و یا حق بیمه بین طرفین تسویه می شود . معاملات اخیرصرفا برای كسب سود یا سفته بازی بوده و به منظور انجام معاملات در بورس و خارج از بورس انجام می پذیرد.

ابزار مشتقه گونه ای از ابزار مالی است كه فقط متخصصان فن ازچند و چون عملكرد آنها آگاهی كامل دارند و معمولاخبرگان حرفه ای روی آن ها سرمایه گذاری می كنند . به طور كلی مشتقه ها قراردادی بین دو یا چند طرف است كه پرداخت های آن بر اساس موقعیت سنجی تعیین می شود در واقع مشتقه ها ابزارهایی برای كاهش یا انتقال ریسك به شمارمی روند . برخی از مشتقه ها كه توسط شركت های بزرگ صادر شده اندبه صورت استاندارد و تضمین شده در بورس سازمان یافته و معامله می شوند و برخی در حاشیه بورس و به صورت خارج از بورس با توافق و مذاكره دو طرف انجام می گیرد.

خصوصیات ابزار مشتقه :

 1. قیمت اوراق مشتقه مانند سایر كالاها و اوراق به عرضه و تقاضا بستگی ندارد بلكه به قیمت دارایی پشتوانه اوراق وابسته است.
 2. مصون سازی در بازار نقد یا تحویل فوری برای آینده كپی می شود یعنی آن چه در بازار امروز وجود دارد با همان شرایط در آینده بدست می آورد.
 3. بدهی در اوراق مشتقه یک ادعای اقتضایی در زمانی مشخص است كه آن ها را به مثابه یک اهرم بسیار قوی مطرح می كند. بدهی بیان گر تعهد در مقابل خریدار است.
 4. محلی كه طرفین برای مبادله اوراق مشتقه غیر استاندارد حضور می یابند بازار خارج از بورس است كه برای یكی ریسك رخ می دهد و دیگری مصون می ماند در این بازار تسویه حساب طرفین در زمان مقرر صورت می گیرد و پرداخت های لازم انجام می پذیرد.

نقش اقتصادی ابزار مالی مشتقه :

 1. انتقال خطر بازار

الف) كنترل بدره دارایی های مالی

ب)محدود كردن دامنه تغییرات قیمت یا نوسان پذیری قیمت ها

ج )كنترل خطر انتشار دارایی های مالی

 1. كاهش هزینه های تامین مالی وام گیرندگان
 2. تغییر كارامد نسبت بدهی های ثابت به بدهی های با نرخ شناور
 3. افزایش بازده دارایی
 4. تعدیل سریع ساختار جریان نقدی دارایی ها برای انطباق بیش تر با وضعیت شركت در بازار
 5. گریز از مالیات و دور زدن مقررات

امتیازات بازارهای اوراق مشتقه نسبت به بازارنقدی :

 1. انجام معامله در آن برای تعدیل خطری كه پرتفوی سرمایه گذاران با آن روبروست هزینه كم تری در بازار نقدی دارد.
 2. معاملات سریع تر صورت می گیرد
 3. برخی از بازارهای مشتقه می توانند معاملات دلاری بزرگ تری را بدون تاثیرگذاری نا مناسب بر قیمت اوراق مشتقه جذب كنند یعنی بازار اوراق مشتقه می تواند نقد شوندگی بیش تری از بازار نقدی داشته باشند.

انواع ابزار مشتقه :

قرارداد سلف:

قراردادی است كه به موجب آن دو طرف متعهد می شوند در یک تاریخ مشخص و قیمت مشخص كالا­یی با كیفیت مشخص را كه بر اساس توافق طرفین تعیین خواهد شد را مبادله كنند . در این قرارداد هم پیش شرط این است كه تفاوت دیدگاه نسبت به قیمت آینده برای خریدار و فروشنده وجود داشته باشد بر اساس قرارداد سلف تمامی مبلغ بایستی قبلاپرداخت و كالا در سررسید تحویل شود بدین ترتیب در معاملات غالبا با پول نقد رد و بدل می شود یا اسنادی كه معادل پول نقد به شمار می آیند. یكی از دارایی هایی كه معامله سلف آن ها بسیار متداول است نفت خام است.

قرارداد فوروارد:

این قرارداد همانند قرارداد سلف است اما معمولا به علت اعتبار بالای دو طرف معامله كل مبلغ در زمان تحویل كالا درسررسید پرداخت می شود و معمولا در بازارهای خارج از بورس استفاده می شود.

قرارداد استصناع :

این قرارداد همانند قراردادهای گذشته است ولی در این قرارداد كل مبلغ مورد معامله به صورت قسطی تا سررسید به تحویل دهنده كالا پرداخت می شود.

قرارداد آتی :

قرارداد آتی و پیمان آتی به نوعی از قراردادها گفته می شود كه طرفین معامله را به انجام معامله ای در آینده متعهد می­سازد كه خریدار و فروشنده متعهد می­ شود كالا و قیمت آن را در تاریخ سر رسید به یک دیگر منتقل كنند.در این قراردادها دو گروه افراد وجود دارد :

 1. افرادی كه برای كاهش عدم اطمینان , ریسك و بی ثباتی قیمت ها در دو ره های آتی سراغ این قراردادها می روند . این افراد با خرید قرارداد آتی مطمئن می شوند كه قیمت ها در آینده مشخص بوده و از نوسانات نامطلوب به دور خواهند بود.فروشندگان نیز به دنبال چنین اطمینانی هستند.
 2. افراد سوداگرا یا سفته باز هستند كه سود آن ها از عدم اطمینان قیمت های آینده ناشی می شود . معاملات قراردادهای

تحویل آتی در بورس انجام می شود . اتاق پایاپای ,در مقابل خریدار مسولیت فروش و تحویل جنس ,و در برابر فروشنده,مسولیت خرید و پرداخت وجه را به عهده دارد كه هر نوع كالای مورد معامله حساب ویژه ای در دفاتر اتاق پایاپای دارد.

بازارهای مشتقه: مهندسی مالی و مدیریت ریسک

تخفیف اولین سفارش

بازارهای مالی و علم مالی نوین را بدون شناخت مشتقات نمی‌توان درک کرد. کتاب بازارهای مشتقه یکی از مشهورترین منابع درسی رشته مالی است که به شناخت بازارهای مالی و علم مالی نوین می‌پردازد. این کتاب به خواننده کمک می‌کند تا ابزارهای مشتقه موجود را بشناسد، از نحوۀ استفاده از آنها آگاهی یابد، نحوۀ قیمت‌گذاری آنها را بداند و دریابد که چگونه ابزارها و مفاهیم پایه مشتقه به طور گسترده‌تر در علم مالی مفید واقع می‌شوند. در این کتاب فرض بر آن است که خواننده مفاهیم ابتدایی مالی از قبیل ارزش فعلی، ارزش آتی و مفاهیم مقدماتی ریاضی و آمار را می‌داند.

محصولات مرتبط

Book related Book related Book related

درآمدی بر انسان شناسی اسلامی (ویژه رشته های فنی و مهندسی)

درآمدی بر انسان شناسی اسلامی (ویژه رشته های فنی و مهندسی)

تفسیر موضوعی قرآن کریم؛ دانش مدیریت در قرآن

تفسیر موضوعی قرآن کریم؛ دانش مدیریت در قرآن

فرایندهای تصادفی پیشرفته و کاربرد های آن (در اقتصاد ، مدیریت و مهندسی مالی)

فرایندهای تصادفی پیشرفته و کاربرد های آن (در اقتصاد ، مدیریت و مهندسی مالی)

راهنمای مدیران حرفه ای ریسک (راهنمای جامع نظریه و کاربرد) - جلد اول : نظریه مالی

راهنمای مدیران حرفه ای ریسک (راهنمای جامع نظریه و کاربرد) - جلد اول : نظریه مالی

بازارهای پولی و مالی بین المللی

بازارهای پولی و مالی بین المللی

ریسک اعتباری: اندازه گیری و مدیریت

ریسک اعتباری: اندازه گیری و مدیریت

موردکاوی در مدیریت مالی: با تاکید بر مدیریت ایجاد ارزش در شرکت

موردکاوی در مدیریت مالی: با تاکید بر مدیریت ایجاد ارزش در شرکت

همگرایی اقتصادی: ترتیبات تجاری منطقه ای و بازارهای مشترک

همگرایی اقتصادی: ترتیبات تجاری منطقه ای و بازارهای مشترک

حسابداری پیشرفته 2: بر اساس استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی

حسابداری پیشرفته 2: بر اساس استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی

حقوق مالیه عمومی

حقوق مالیه عمومی

 • لینک مستقیم
 • کافه بازار

سروش

برای اطلاع از آخرین اخبار کتاب و تخفیفات، عضو خبرنامه ایمیلی ما شوید.

پاتوق کتاب فردا
خدمات و امکانات
لینک های مفید

bookroom.ir - Copyright © 2007-2021 - All rights reserved

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه کتاب فردا می باشد. کلیه محصولات ارائه شده در این سایت مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران به فروش می رسند.

فروشگاه اینترنتی پاتوق کتاب فردا پاتوق دوست داران کتاب و فرهنگ

پاتوق کتاب فردا به عنوان یک فروشگاه اینترنتی کتاب و با هدف ارائه محصولات جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی فعالیت می نماید. پاتوق کتاب فردا علاوه بر این که به عنوان یک فروشگاه اینترنتی کتاب فعالیت می نماید، در نظر دارد تا متفکران، نویسندگان و هنرمندان برجسته انقلاب اسلامی را معرفی نموده و امکان دسترسی به آثار برجسته آنها را فراهم نماید. همچنین از دیگر برنامه های ما معرفی و ارائه نشریات و لوح های فشرده برتر جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی، ارائه مشاوره و همکاری در زمینه برگزاری نمایشگاه های فرهنگی و ترویج فرهنگ کتابخوانی در دانشگاه ها، مساجد، هیئت ها، و نیز ارائه پیشنهادات مناسب جهت سیر مطالعاتی در حوزه های مختلف است. پاتوق کتاب فردا بانک اطلاعاتی کاملی که عموم مردم می توانند به آن دسترسی داشته و از خرید اینترنتی کتاب لذت ببرند.

برگزیده نخستین دوره جشنواره کتاب مجازی برگزیده هفتمین جشنواره رسانه های دیجیتال

استفاده از ابزارهای مالی مشتقه برای پوشش ریسک

شرکت ها و موسسات مالی همواره در معرض ریسک های متعددی از جمله ریسک تجاری، ریسک اعتباری، ریسک نررخ بهره و ریسک نوسان نرخ ارزی می باشند و از این بایت متحمل هزینه های زیادی نیز می گردد، به منظور کاهش این ریسک ها ابزارهای متعددی طراحی شده است که یکی از مهمترین این ابزارها، اوراق بهادار مشتقه می باشد. این ابزارها در اکثر کشورها برای کنترل ریسک نقش موثری داشته و به عنوان ابزاری پوششی عمل می نمایند، کشور ایران نیز در طول چند سال اخیر استفاده از قراردادهای آتی و برخی از ابزارهای مشتقه آغاز شده است بنابراین آشنایی با این ابزارها و نقش پوششی آنها در کنترل ریسک از اهمیت بالایی برخوردار می باشند و نیز این ابزارها می توانند نقش گسترده ای در اقتصاد ابزارهای مشتقه مالی هر کشوری داشته باشند. این تحقیق از طریق کتابخانه ای انجام شده و تلاش می نماید تا ضمن تبیین ابزارهای مشتقه، نقش این ابزارها در پوشش ریسک تحلیل گردد، ساختار این مقاله از چهار بخش تشکیل شده است، در بخش اول انواع ابوارهای مشتقه تشریح می گردد، در بخش دوم انواع ریسک تشریح می گردد و در بخش سوم نقش ابزارهای مشتقه در پوشش ریسک تشریح می گردد و در بخش چهارم تجربیات کشورهای موفق در خصوص به کارگیری ابزارهای مشتق در پوشش ریسک اشاره می گردد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

شبیه سازی دریافت کننده انرژی خورشیدی جهت استفاده در ماهواره های توان خورشیدی

بلاک چین ، فناوری برای توانمندسازی اقتصاد دیجیتال

توسعه سیستم مدیریت هویت اینترنت اشیا با استفاده از فناوری بلاک چین

ارائه یک مدل امنیتی منسجم بر پایه هوش مصنوعی، بلاک چین و شبکه نرم افزار محور برای شبکه اینترنت اشیا سیستم های فیزیکی سایبری

تحلیل و بررسی اثرات ابزارهای مشتقه مالی رسانه های اجتماعی بر اقتصاد با نگاهی بر یک پلتفرم خاص

هوشمندسازی ناوگان اتوبوسرانی شهر تهران با بکارگیری avl

شناسایی عوامل موثر در ارزیابی کارایی هزینه های تولید خدمات شهرداری

بررسی تغییرات نرخ برخاستگی در تاقدیس شمال بیرجند به کمک تحلیل فرکتالی آبراهه ها

وضعیت نفوذپذیری و تزریق پذیری ساختگاه سد یامچی

مقایسه اثر کلر هگزیدین و هیپوکلریت سدیم بعنوان شستشو دهنده داخل کانال بر کاهش درد و تورم پس از درمان ریشه در دندانهای با پالپ نکروز

تجزیه و تحلیل داکر و معماری آن و مقایسه آن با ماشین مجازی

شبیه سازی رشد تومورها با استفاده از فرمول های ریاضی

مروری بر مهندسی مجدد فرآیندها در مشاغل

طراحی مجتمع آموزشی فنی و مهندسی با رویکرد فن آوری های نوین ساختمانی

نقش pirna/piwi در سرطان

واکاوی دیدگاه اخباری ها در مسأله حجیت ظواهر آیات قرآن کریم

شناسایی عوامل کلیدی موفقیت زنجیره تأمین سبز با رویکرد مدل سازی ساختاری تفسیری (مطالعه موردی: شرکت فولاد مبارکه اصفهان)

بررسی تأثیر اهرم مالی بر سرمایه گذاری شرکت با درنظر داشتن نقش عدم تقارن اطلاعاتی

رفتار دینامیکی سازه های جداسازی شده تحت اثر زلزله نزدیک گسل

determination of amitriptyline using bromate-bromide and two dyes

درباره تی پی بین

ما با همکاری دبیرخانه ی کنفرانس ها و همایش ها، تمام ابزار محققان را كه تنها و تنها منابع علمی است را یكجا جمع ابزارهای مشتقه مالی آوری كرده ایم تا با كمترین دردسر ، در كمترین زمان ممكن و بصورت کاملا رایگان منابع علمی مورد نظرشان را تهیه نمایند.

تی پی بین با پشتیبانی از كنفرانس ها و ژورنال های معتبر داخلی و سپس انتشار رایگان مقالات آنها، كوتاه ترین مسیر، برای رسیدن به منابع علمی داخلی را در اختیار شما محققین قرار داده است.

شناخت اولیه و اندازه گیری بعدی

بیمه‌ای به کارفرمایان

ابزارهای مالی مشتقه به عنوان نگهداری شده برای معامله طبقه بندی میشوند،مگر آنکه این ابزارها به عنوان ابزارهای مصون سازی اثربخش تعیین شده باشند.

ابزارهای مالی مشتقه نگهداری شده برای معامله معمولا با قصد تسویه در آینده ای نزدیک خریداری میشوند.

ابزارهای مالی مشتقه در ابتدا ،به ارزش منصفانه شناسایی میشوند و اندازه گیری بعدی آنها نیز به ارزش منصفانه صورت میپذیرد.

کلیه مشتقه ها در صورت مثبت بودن ارزش منصفانه،به عنوان دارایی مالی و در صورت منفی بودن ارزش منصفانه ،به عنوان بدهی مالی ثبت میشوند.

مشتقه های تعبیه ابزارهای مشتقه مالی شده در قراردادهای اصلی در صورتی به عنوان مشتقه هایی جداگانه و به ارزش منصفانه ثبت میشوند که وبژگیهای اقتصادی و ریسکهای مرتبط با آنها ارتباطی نزدیک با ویژگیهای اقتصادی و ریسکهای قراردادهای اصلی نداشته باشد و قراردادهای اصلی از نوع نگهداری شده برای معامله نباشد به ارزش منصفانه از طریق سور یا زیان اندازه گیری نشده باشد . مشتقه های تعبینه شده مذکور به ارزش منصفانه اندازه گیری میشوند و تغییرات در ارزش منصفانه آنها در سود یا زیان شناسایی میشود. تجدید ارزیابی تنها دذ صورتی رخ میدهد که با تغییری در مفاد مندرج در قرارداد رخ دهد که منجر به تعدیل قابل ملاحظه جریانهای نقدی شود و یا تجدید طبقه بندی یک دارایی مالی در طبقه ای به غیر از ارزش منصفانه از طریق سودیا زیان انجام شود.بااین حال به عنوان یک مورد استشناء، اختیار بیمه گذار بریا واگذاری یک قرارداد بیمه در ازای دریافت مبلغی ثابت یا در ازای مبلغی متشکل از بخشی ثابت ،و یک نرخ بهره ،حتی در صورت متفاوت بودن قیمت اعمال شده نسبت به مبلغ دفتری بدهی قرارداد اصلی ،تفکیک نمیشود،و به ارزش منصفانه ارائه نمیگردد. مشتقه های تعبیه شده ای که تعریف ارائه شده بریا قراردادهای بیمه را احراز کنند،به عنوان قراردادهای بیمه در نظر گرفته و اندازه گیری میشوند.

هرگونه سود یا زیان ناشی از تغییرات در ارزش منصفانه مشتقه ها در سود یا زیان دوره منعکس میشود.

تهاتر ابزارهای مالی

داراییهای مالی و بدهیهای مالی در صورتی تهاتر میشوند و مبلغ خالص آنها در صورت وضعیت مالی تلفیقی کزارش میشود که حق قانونی قابل اجرایی در زمان حال برای تهاتر مبالغ شناسایی شده وجود داشته باشد و قصد تسویه برمبنای خالص وجود داشته باشد.

آرمان پرداز خبره

شرکت آرمان پرداز خبره بیش از 15سال سابقه فعالیت در زمینه حسابداری و حسابرسی و خدمات مشاوره مالی و مالیاتی

ابزار مشتقه چیست؟

ابزار مشتقه ابزاری است که از بازارهایی مثل کالا، انرژی، ارز، پول و سرمایه مشتق شده‌اند و در بورس‌های مربوطه انجام می‌پذیرند.

طرح

به گزارش ایبِنا، ابزار مشتقه به قرارداد یا اوراقی گفته می‌شود که ارزش آن وابسته به ارزش اوراق بهادار، کالا، شمش یا ارز اصلی است و هیچگونه ارزش مستقلی ندارد، پیمان آتی و اختیار معامله دوگونه از این ابزارها هستند که به طور معمول در بورس‌های معتبر جهان دادوستد می‌شوند.

بر اساس این گزارش، این ابزار در معاملات اصل دارایی جا به جا نشده و عملکرد قیمت آن ناشی از تغییرات قیمت کالای مربوطه است.

معاملات در این بازار نسبت به بازار نقدی سرعت و قدرت نقد شوندگی بیشتری دارد و هزینه کمتری در بازار ایجاد می کند و می تواند از نظر اقتصادی در انتقال خطر بازار و کاهش هزینه تامین مالی، افزایش بازده دارایی، تعدیل سریع ساختار جریان نقدی و گریز از مالیات و در نهایت تغییر نرخ ثابت بدهی به نرخ شناور موثر باشد و از نظر اسلام به دلیل مشروع بودن نرخ شناور، این ابزار در کشورهای اسلامی مورد استفاده قرار گرفته و زمینه های استفاده از آن در ایران هم در حال پایه ریزی است.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.